Skip to content
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com

Cortec Corporation VCI 101 Rust & Corrosion Inhibitor [CORTEC VCI 101]; 290-4308

0₫
SKU 2904308

Mã nhà sản xuất: CORTEC VCI 101

Đơn vị tính: Each

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Application Corrosion Protection
Trade Name VCI 101