Skip to content
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com

Canakit Raspberry Pi 3 B for Dummies PI3-DUMMIES-1-INT [PI3-DUMMIES-1-INT]; 124-2603

by Canakit
0₫
SKU 1242603

Mã nhà sản xuất: PI3-DUMMIES-1-INT

Đơn vị tính: Each

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Raspberry Pi Version 3 B
Product Name Raspberry Pi 3 B for Dummies Kit
RAM Size 1 GB