Skip to content
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com

BMP21-PLUS [139535]; 817-8785

by Brady
0₫
SKU 8178785

Mã nhà sản xuất: 139535

Đơn vị tính: Each

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Maximum Label Width 19mm
Handheld Yes
Depth 50mm
Weight 750g
Width 125mm
Height 235mm