Skip to content
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com

Brad 120071 Series, M12 to Unterminated Cable assembly [1200710035]; 913-2370

by Brad
0₫
SKU 9132370

Mã nhà sản xuất: 1200710035

Đơn vị tính: Each