Skip to content
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com

Beagleboard.org BeagleBone Black Wireless MCU Development Board BeagleBone Black Wireless [BeagleBone Black Wireless]; 125-2412

0₫
SKU 1252412

Mã nhà sản xuất: BeagleBone Black Wireless

Đơn vị tính: Each

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Classification Development Board
Kit Name BeagleBone Black Wireless
Technology MCU
Device Core ARM Cortex A8
Processor Family Name SAM
Processor Part Number AM3358BZCZ100
Processor Type MPU