Skip to content
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com

Beagleboard.org BeagleBone Black MCU Development Board BeagleBone Black [BeagleBone Black]; 125-2411

0₫
SKU 1252411

Mã nhà sản xuất: BeagleBone Black

Đơn vị tính: Each

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Classification Development Board
Kit Name BeagleBone Black
Technology MCU
Device Core ARM Cortex A8
Processor Family Name SAM
Processor Part Number AM3358BZCZ100
Processor Type MPU