Skip to content

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG qua Điện thoại / Email

Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG qua Điện thoại / Email

. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com

Arduino > Sensor Development Kits

Arduino 9 Axis Motion Shield

by Arduino
0₫
(Giá chưa VAT).
Mã kho: 8659001

Mã nhà sản xuất: A000070

Đơn vị tính: Each

Liên hệ để có giá tốt (Vietnam: 0898.332.898,  E-mail: SKF@nguyenxuong.com)

Part number: A000070
Description
Add motion sensing to your projects with this Arduino 9 Axes Motion Shield. Specially developed in partnership with Bosch using their BN0055 absolute orientation sensor, the shield lets you link to TinkerKit modules and Arduino boards like Uno, Yun, Leonardo, Ethernet, Mega, Due and Zero Pro. To reduce energy consumption, you’ll find the shield is powered only when it’s connected to an Arduino board.