Skip to content
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com

Aoip Instrumentation TC6621 Thermocouple Calibrator [TC6621]; 508-3690

0₫
SKU 5083690

Mã nhà sản xuất: TC6621

Đơn vị tính: Each

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Resolution 0.05 (E) °C, 0.05 (J) °C, 0.05 (K) °C, 0.05 (L) °C, 0.05 (Mo) °C, 0.05 (N) °C, 0.05 (NiMo/NiCo) °C, 0.05 (Plantine) °C, 0.05 (T) °C, 0.05 (U) °C, 0.1 (B) °C, 0.1 (C) °C, 0.1 (R) °C, 0.1 (S) °C, 0.2 (T) °C
Best Accuracy ±0.02% + 3 μV
Thermocouple Type B, C, E, J, K, L, N, R, S, T, U
Temperature Scale Centigrade
B Type Thermocouple Maximum Temperature +1820°C
B Type Thermocouple Minimum Temperature +400°C
E Type Thermocouple Maximum Temperature +1000°C
E Type Thermocouple Minimum Temperature -250°C
J Type Thermocouple Maximum Temperature +1200°C
K Type Thermocouple Maximum Temperature +1372°C
K Type Thermocouple Minimum Temperature -250°C
L Type Thermocouple Maximum Temperature +900°C
L Type Thermocouple Minimum Temperature -200°C
R Type Thermocouple Maximum Temperature +1768°C
S Type Thermocouple Temperature Range -50 → +1768 °C
U Type Thermocouple Maximum Temperature +600°C
U Type Thermocouple Minimum Temperature -200°C
S Type Thermocouple Minimum Temperature -50°C
R Type Thermocouple Temperature Range -50 → +1768 °C
S Type Thermocouple Maximum Temperature +1768°C
K Type Thermocouple Temperature Range -250 → +1372 °C
R Type Thermocouple Minimum Temperature -50°C
Length 157mm
U Type Thermocouple Temperature Range -200 → +600 °C
L Type Thermocouple Temperature Range -200 → +900 °C
T Type Thermocouple Minimum Temperature -250°C
T Type Thermocouple Maximum Temperature +400°C
Weight 306g
Model Number p TC6621
Height 45mm
E Type Thermocouple Temperature Range -250 → +1000 °C
Dimensions 157 x 85 x 45mm
J Type Thermocouple Temperature Range -210 → +1200 °C
T Type Thermocouple Temperature Range -250 → +400 °C
B Type Thermocouple Temperature Range +400 → +1820 °C
Width 85mm