Skip to content
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com

Ambersil Silicone 400 g Ambergrease FG2 Cartridge,Food Safe [31585-AB]; 631-0959

0₫
SKU 6310959

Mã nhà sản xuất: 31585-AB

Đơn vị tính: Each

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Trade Name Ambergrease FG2
Package Type Cartridge
Grease Type Silicone
Package Size 400 g
Product Form Grease
Minimum Operating Temperature -20°C
Food Processing Safe Yes
Maximum Operating Temperature +220°C
NGLI Grade 2
Colour White