Skip to content
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com

Peltier Module, 82.2W, 8.4A, 15.7V, 40 x 40mm [ETH-127-14-11-S-RS]; 490-1525

0₫
SKU 4901525

Mã nhà sản xuất: ETH-127-14-11-S-RS

Đơn vị tính: Each