Tận Tâm - Chính Xác - Chuyên NghiệpWerma Vietnam

STT

MÃ NHÀ SẢN XUẤT

MÔ TẢ SẢN PHẨM

MÃ KHO

1

10701075

Black Panel Mount Buzzer, 28 mm Diameter, 24 V ac/dc

311-9113

2

15010068

150 Buzzer Beacon, Red LED, 230 V ac

466-8868

3

58035268

580 Horn Beacon, 92dB, Yellow Incandescent, 230 V ac

360-0647

4

 

G6.35 Halogen Bulb, Clear, 24 V ac/dc

455-3160

5

10700075

Black Panel Mount Buzzer, 28 mm Diameter, 24 V ac/dc

311-9107

6

69812075

Kompakt LED Beacon Tower, 2 Light Elements, Green, Red, 24 V ac/dc

849-5374

7

88330068

Xenon, Rotating Beacon 883 Series, Yellow, Surface Mount, 230 V ac

356-6137

8

10701068

Black Panel Mount Buzzer, 28 mm Diameter, 230 V ac

311-9141

9

88310068

Xenon, Rotating Beacon 883 Series, Red, Surface Mount, 230 V ac

356-6115

10

84020000

KombiSIGN 70 840 Beacon Unit, Green, Steady Light Effect, 12 - 230 V ac/dc

314-7102

11

69931075

Kompakt 37 699 LED Beacon Tower with Buzzer, 3 Light Elements, Clear, Green/Yellow/Red (LED Colour), 24 V ac/dc

828-8790

12

10901075

Black Wall Mount Buzzer, 52 mm diameter, 24 V ac/dc, 80dB at 1 Metre

384-7919

13

69912075

Kompakt 37 699 LED Beacon Tower with Buzzer, 2 Light Elements, Red/Green, 24 V ac/dc

828-8778

14

890 100 00

Incandescent, Steady Beacon 890 Series, Red, Base Mount, 12 → 240 V ac/dc

554-756

15

890 120 68

LED, Steady Beacon 890 Series, Red, Base Mount, 230 V ac

554-740

16

42412075

424 Horn Beacon, 98dB, Red LED, 24 V ac/dc

655-8325

17

11000075

Black Wall Mount Buzzer, 72 mm diameter, 24 V ac/dc, 100dB at 1 Metre

384-7975

18

84008500

KombiSIGN 70 840 Terminal unit, Termination Unit, 24 V dc, 230 V ac

314-7360

19

84010000

KombiSIGN 70 840 Beacon Unit, Red, Steady Light Effect, 12 - 230 V ac/dc

314-7089

20

28047068

LED, Steady Beacon 280 Series, Red, Base Mount, 230 V ac

849-5377

21

15010055

150 Buzzer Beacon, Red LED, 24 V dc

466-8846

22

84030000

KombiSIGN 70 840 Beacon Unit, Yellow, Steady Light Effect, 12 - 230 V ac/dc

314-7095

23

10700068

Black Panel Mount Buzzer, 28 mm Diameter, 230 V ac

311-9135

24

88310075

Xenon, Rotating Beacon 883 Series, Red, Surface Mount, 24 V ac/dc

356-6092

25

80130075

LED, Steady Beacon 801 Series, Yellow, Panel Mount, 24 V ac/dc

382-7482

26

80030000

Incandescent, Steady Beacon 800 Series, Yellow, Panel Mount, 12 → 240 V ac/dc

382-7432

27

95588334

G6.35 Halogen Bulb, Clear, 115 V ac, 12 V dc

455-3148

28

28032068

LED, Rotating Beacon 280 Series, Yellow, Surface Mount, 115 V ac, 230 V ac

678-2938

29

71800055

Grey Panel Mount Buzzer, 43 mm Diameter, 24 V dc, 90dB at 1 Metre

366-0021

30

890 200 00

Incandescent, Steady Beacon 890 Series, Green, Base Mount, 12 → 240 V ac/dc

554-718

31

890 220 68

LED, Steady Beacon 890 Series, Green, Base Mount, 230 V ac

554-706

32

64410075

KombiSIGN 71 644 Beacon Unit, Red LED, Steady Light Effect, 24 V dc

455-3299

33

84820055

KombiSIGN 50 848 Beacon Unit, Green LED, Steady Light Effect, 24 V ac/dc

328-0568

34

28010068

LED, Steady Beacon 280 Series, Red, Surface Mount, 230 V ac

655-8252

35

97584010

Support Tube and Base for use with KombiSIGN 70/71

314-7332

36

42132075

421 Sounder Beacon, Yellow Xenon, 24 V ac/dc

534-9704

37

64681055

AS-I Element A/B for use with KombiSIGN 71

481-973

38

58035255

580 Horn Beacon, 92dB, Yellow Incandescent, 24 V dc

360-0625

39

64420075

KombiSIGN 71 644 Beacon Unit, Green LED, Steady Light Effect, 24 V dc

455-3306

40

64582075

KombiSIGN 71 645 Siren unit, , 24 V dc

455-3384

41

69911075

Kompakt 37 699 LED Beacon Tower with Buzzer, 3 Light Elements, Green, Red, Yellow, 24 V ac/dc

828-8781

42

890 300 00

Incandescent, Steady Beacon 890 Series, Amber, Base Mount, 12 → 240 V ac/dc

554-724

43

84220055

KombiSIGN 70 842 Beacon Unit, Green Xenon, Flashing Light Effect, 24 V dc

314-7225

44

80110075

LED, Steady Beacon 801 Series, Red, Panel Mount, 24 V ac/dc

382-7460

45

64431075

KombiSIGN 71 644 Beacon Unit, Yellow LED Blinking, 24 V dc

481-985

46

43531060

435 Horn Beacon, Yellow LED, 115 → 230 V ac

798-3886

47

95589055

E27 Incandescent Bulb, White, 24 V, 1.04 A

313-3557

48

80120075

LED, Steady Beacon 801 Series, Green, Panel Mount, 24 V ac/dc

382-7476

49

28012055

LED, Rotating Beacon 280 Series, Red, Surface Mount, 24 V dc

678-2919

50

84310055

KombiSIGN 70 843 Beacon Unit, Red LED, Steady Light Effect, 24 V dc

299-4402

51

10900075

Black Wall Mount Buzzer, 52 mm diameter, 24 V ac/dc, 80dB at 1 Metre

384-7903

52

95584038

BA15d Incandescent Bulb, Clear, 230 V

314-7405

53

57010068

White Signal Horn, 230 V ac Supply Voltage, 105dB at 1 Metre

466-8830

54

84050000

KombiSIGN 70 840 Beacon Unit, Blue, Steady Light Effect, 12 - 230 V ac/dc

314-7118

55

88330075

Xenon, Rotating Beacon 883 Series, Yellow, Surface Mount, 24 V ac/dc

356-6109

56

89048068

LED, Steady Beacon, Green, Red, Yellow, Base Mount, 230 V ac

123-2921

57

42032075

420 Sounder Beacon, Yellow LED, 24 V ac/dc

535-7878

58

42012075

420 Sounder Beacon, Red LED, 24 V ac/dc

534-9681

59

64414055

KombiSIGN 71 644 Beacon Unit, Red LED EVS, 24 V dc

678-2950

60

88430068

Incandescent, Rotating Beacon 884 Series, Yellow, Surface Mount, 230 V ac

365-9920

61

80110068

LED, Steady Beacon 801 Series, Red, Panel Mount, 230 V ac

382-7577

62

64083000

KombiSIGN 71 640 Terminal unit, Termination Unit, 230 V ac, 24 V dc

481-935

63

82710078

Incandescent, Blinking Beacon 827 Series, Red, Surface Mount, 230 V ac/dc

365-9784

64

95589068

E27 Incandescent Bulb, Clear, 230 V

384-7278

65

48205255

Grey Signal Horn, 24 V dc Supply Voltage, 92dB at 1 Metre

413-1833

66

75000068

Black Signal Horn, 230 V ac Supply Voltage, 105dB at 1 Metre, ATEX

655-8280

67

84313055

KombiSIGN 70 843 Beacon Unit, Red LED, Rotating Light Effect, 24 V dc

299-4373

68

97589035

3 High Mounting Bracket for use with 190, 890 Traffic Light Beacons

554-728

69

43310060

433 Sounder Beacon, Red LED, 115 → 230 V ac

798-3851

70

97584085

Single Sided Mounting Bracket for use with KombiSIGN 70/71

315-8865

71

48205268

Grey Signal Horn, 230 V ac Supply Voltage, 92dB at 1 Metre

413-1861

72

88410068

Incandescent, Rotating Beacon 884 Series, Red, Surface Mount, 230 V ac

365-9914

73

28032055

LED, Rotating Beacon 280 Series, Yellow, Surface Mount, 24 V dc

678-2929

74

96069805

Wall Bracket for use with Kompakt 37 Signal Tower

828-8823

75

84810055

KombiSIGN 50 848 Beacon Unit, Red LED, Steady Light Effect, 24 V ac/dc

328-0259

76

58015268

580 Horn Beacon, 92dB, Red Incandescent, 230 V ac

360-0631

77

82915055

LED, Multiple Effect Beacon 829 Series, Red, Surface Mount, 24 V dc

261-842

78

96069801

Base With Tube for use with Kompakt 37 Signal Tower

828-8826

79

64082000

KombiSIGN 71 640 Terminal unit, Termination Unit, 230 V ac, 24 V dc

481-941

80

69922075

Kompakt 37 699 LED Beacon Tower With Buzzer, 2 Light Elements, Red/Green, 24 V ac/dc

828-8772

81

88410075

Incandescent, Rotating Beacon 884 Series, Red, Surface Mount, 24 V ac/dc

365-9891

82

23120055

LED, Steady Beacon 231 Series, Green, Panel Mount, 24 V dc

455-3019

83

95584057

BA15d Incandescent Bulb, Clear, 115 V

314-7398

84

43511060

435 Horn Beacon, Red LED, 115 → 230 V ac

798-3882

85

82610000

Incandescent, Steady Beacon 826 Series, Red, Surface Mount, 12 → 240 V ac/dc

365-9728

86

69531055

Kompakt 695 LED Beacon Tower with Buzzer, 3 Light Elements, Green, Red, Yellow, 24 V dc

798-3905

87

11000067

Black Wall Mount Buzzer, 72 mm diameter, 115 V ac, 100dB at 1 Metre

384-7981

88

44410075

444 Sounder Beacon, Red LED, 24 V ac/dc

700-9161

89

64434055

KombiSIGN 71 644 Beacon Unit, Yellow LED EVS, 24 V dc

678-2957

90

45010055

450 Buzzer Beacon, Red LED, 24 V dc

678-2900

91

64580075

KombiSIGN 71 645 Buzzer unit, , 24 V dc

455-3356

92

96069303

KombiSIGN 71 960 Mounting Base with Tube,

478-3989

93

890 220 55

LED, Steady Beacon 890 Series, Green, Base Mount, 12 → 24 V dc

554-699

94

64900003

Andon SmartBOX LED Andon Light Kit, 4, 3 Supplied, Maximum 4 Light Elements, 24 V dc, 90 → 250 V ac

849-5409

95

57005255

Grey Trumpet Horn, 24 V dc Supply Voltage, 108dB at 1 Metre

360-0568

96

43330060

433 Sounder Beacon, Yellow LED, 115 → 230 V ac

798-3854

97

63083000

Black Tube Mount Adapter for use with KombiSIGN 40

123-2889

98

83810055

Xenon, Blinking Beacon 838 Series, Red, Surface Mount, 24 V dc

534-9754

99

63452055

LED, Blinking Beacon KombiSIGN 40 Series, Blue, Base Mount, 24 V dc

123-2905

100

15300060

153 Black Single Tone Electronic Sounder, 115 → 230 V ac

849-5318

101

63082000

Black Single Hole Adapter for use with KombiSIGN 40

123-2888

102

15030068

150 Buzzer Beacon, Yellow LED, 230 V ac

466-8874

103

84008000

KombiSIGN 70 840 Terminal unit, Termination Unit, 24 V dc, 230 V ac

314-7326

104

97584510

Support Tube for use with KombiSIGN 50/70/71

328-0316

105

88430075

Incandescent, Rotating Beacon 884 Series, Yellow, Surface Mount, 24 V ac/dc

365-9908

106

82730075

Incandescent, Blinking Beacon 827 Series, Yellow, Surface Mount, 24 V ac/dc

365-9778

107

69921075

Kompakt 37 699 LED Beacon Tower With Buzzer, 3 Light Elements, Green, Red, Yellow, 24 V ac/dc

828-8784

108

28012068

LED, Rotating Beacon 280 Series, Red, Surface Mount, 115 V ac, 230 V ac

678-2913

109

10900068

Black Wall Mount Buzzer, 52 mm diameter, 230 V ac, 80dB at 1 Metre

384-7947

110

58205268

Grey Signal Horn, 230 V ac Supply Voltage, 92dB at 1 Metre

311-9179

111

64442055

KombiSIGN 71 644 Beacon Unit, Clear LED, Flashing Light Effect, 24 V dc

482-011

112

97581202

Surface Mount Base for use with 802, 815, 816, 817 Beacons

423-1652

113

64424055

KombiSIGN 71 644 Beacon Unit, Green LED EVS, 24 V dc

678-2953

114

84811068

KombiSIGN 50 848 Beacon Unit, Red LED Blinking, 230 V ac

451-1015

115

84310068

KombiSIGN 70 843 Beacon Unit, Red LED, Steady Light Effect, 230 V ac

365-9958

116

75000055

Black Signal Horn, 24 V dc Supply Voltage, 105dB at 1 Metre, ATEX

655-8347

117

95501537

BA15d Incandescent Bulb, Clear, 115 V, 60 mA

313-3535

118

85320060

LED, Steady Beacon 853 Series, Green, Base / Wall Mount, 115 → 230 V ac

746-5019

119

69813075

Kompakt LED Beacon Tower, 2 Light Elements, Red/Yellow, 24 V ac/dc

849-5399

120

95589038

E14/SES Incandescent Bulb, Clear, 230 V

384-7256

121

97510901

Wall Bracket for use with 110 Beacons

384-8007

122

84230055

KombiSIGN 70 842 Beacon Unit, Yellow Xenon, Flashing Light Effect, 24 V dc

314-7219

123

15300055

153 Black 8 Tone Electronic Sounder, 24 V dc

849-5314

124

43330070

433 Sounder Beacon, Yellow LED, 10 → 48 V ac/dc

798-3842

125

45030055

450 Buzzer Beacon, Yellow LED, 24 V dc

678-2907

126

82830055

Xenon, Blinking Beacon 828 Series, Yellow, Surface Mount, 24 V dc

365-9841

127

85330055

LED, Steady Beacon 853 Series, Yellow, Base / Wall Mount, 24 V dc

746-5007

128

95584035

BA15d Incandescent Bulb, Clear, 24 V

314-7382

129

64310068

KombiSIGN 71 643 Beacon Unit, Red Xenon, Flashing Light Effect, 230 V ac

455-3261

130

890 210 00

Incandescent, Steady Beacon 890 Series, Green, Base Mount, 12 → 240 V ac/dc

554-683

131

63080075

Terminal element KS40 Black

123-2886

132

84350055

KombiSIGN 70 843 Beacon Unit, Blue LED, Steady Light Effect, 24 V dc

365-9942

133

64081000

KombiSIGN 71 640 Terminal unit, Termination Unit, 24 V dc, 230 V ac

455-3407

134

82620000

Incandescent, Steady Beacon 826 Series, Green, Surface Mount, 12 → 240 V ac/dc

365-9734

135

57005268

Grey Trumpet Horn, 230 V ac Supply Voltage, 108dB at 1 Metre

360-0574

136

58035254

580 Horn Beacon, Yellow Incandescent, 12 V dc

360-0603

137

84831075

KombiSIGN 50 848 Beacon Unit, Yellow LED Blinking, 24 V ac/dc

451-1043

138

63580075

Black Buzzer KombiSIGN 40 Series, 40 mm diameter, 24 V ac/dc

123-2910

139

82912055

LED, Blinking Beacon 829 Series, Red, Surface Mount, 24 V dc

700-9149

140

84320068

KombiSIGN 70 843 Beacon Unit, Green LED, Steady Light Effect, 230 V ac

365-9964

141

48205265

Grey Signal Horn, 24 V ac Supply Voltage, 92dB at 1 Metre

413-1849

142

20710075

LED, Steady Beacon 207 Series, Red, Panel Mount, 24 V ac/dc

455-2741

143

86000009

Andon SmartBOX LED Andon Box Kit, 4 Light Elements, 24 V dc, 90 → 250 V ac

849-5403

144

64445055

KombiSIGN 71 644 Beacon, Multi-colour LED, Steady Light Effect, 24 V dc

798-3898

145

97584501

Base For Surface Mounting for use with KombiSIGN 50

328-0300

146

43510070

435 Horn Beacon, Red LED, 10 → 48 V ac/dc

798-3860

147

84314055

KombiSIGN 70 843 Beacon Unit, Red LED EVS, 24 V dc

678-2963

148

69521055

Kompakt 695 LED Beacon Tower with Buzzer, 3 Light Elements, Green, Red, Yellow, 24 V dc

798-3902

149

63422055

LED, Blinking Beacon KombiSIGN 40 Series, Green, Base Mount, 24 V dc

123-2895

150

64584055

KombiSIGN 71 645 Voice Sounder unit, , 24 V dc

481-957

151

84086055

KombiSIGN, KombiSIGN 70 840 Terminal unit, , 12 → 24 V dc

849-5355

152

20230055

Xenon, Blinking Beacon 202 Series, Yellow, Wall Mount, 24 V dc

746-5050

153

63421075

LED, Multiple Effect Beacon KombiSIGN 40 Series, Green, Base Mount, 24 V ac/dc

123-2894

154

81510000

Incandescent, Steady Beacon 815 Series, Red, Panel Mount, 12 → 240 V ac/dc

311-8946

155

81648055

LED, Steady Beacon 816 Series, Clear, Base Mount, 24 V dc

849-5364

156

84318055

KombiSIGN 70 843 Beacon Unit, Red LED, Steady Light Effect, 24 V dc

700-9186

157

63434055

LED, Blinking Beacon KombiSIGN 40 Series, Yellow, Base Mount, 24 V dc

123-2901

158

85312060

LED, Blinking Beacon 853 Series, Red, Base / Wall Mount, 115 → 230 V ac

746-5047

159

890 120 55

LED, Steady Beacon 890 Series, Red, Base Mount, 12 → 24 V dc

554-689

160

72915068

Explosion Proof LED, Blinking Beacon 729 Series, Red, Wall Mount, 115 → 230 V ac

798-3832

161

96069302

Cable Gland for use with Kompakt 36

478-3973

162

64721075

KombiSIGN 72 Siren, Green LED, 24 V ac/dc

184-5127

163

20810068

Xenon, Blinking Beacon 208 Series, Red, Panel Mount, 230 V ac

455-2842

164

84412655

KombiSIGN 70 844 Siren unit, , 24 V dc

314-7297

165

20230068

Xenon, Blinking Beacon 202 Series, Yellow, Wall Mount, 230 V ac

746-5057

166

64080000

KombiSIGN 71 640 Terminal unit, Termination Unit, 24 V dc, 230 V ac

455-3413

167

43510060

435 Horn Beacon, Red LED, 115 → 230 V ac

798-3873

168

890 310 00

Incandescent, Steady Beacon 890 Series, Amber, Base Mount, 12 → 240 V ac/dc

554-712

169

10900077

Black Wall Mount Buzzer, 52 mm diameter, 115 V ac/dc, 80dB at 1 Metre

384-7925

170

96069301

Wall Mounting Bracket for use with Kompakt 36

478-3951

171

97584060

Support Tube for use with KombiSIGN 50/70/71

849-5324

172

80010000

Incandescent, Steady Beacon 800 Series, Red, Panel Mount, 12 → 240 V ac/dc

382-7410

173

85320055

LED, Steady Beacon 853 Series, Green, Base / Wall Mount, 24 V dc

746-5003

174

97584086

Double Sided Mounting Bracket for use with KombiSIGN 70/71

314-7376

175

49418068

494 Beacon, 85dB, Red/Green/Yellow LED, 115 V ac, 230 V ac

678-2997

176

63423075

LED, Multiple Effect Beacon KombiSIGN 40 Series, Green, Base Mount, 24 V ac/dc

123-2896

177

96063006

Grey Bracket Assembly for use with KombiSIGN 40

123-2916

178

69833075

Kompakt LED Beacon Tower, 2 Light Elements, Red/Yellow, 24 V ac/dc

849-5406

179

85312055

LED, Blinking Beacon 853 Series, Red, Base / Wall Mount, 24 V dc

746-5035

180

85348060

LED, Steady Beacon 853 Series, Clear, Base Mount, 230 V ac

123-2919

181

69823075

Kompakt LED Beacon Tower, 2 Light Elements, Red/Yellow, 24 V ac/dc

849-5396

182

64412055

KombiSIGN 71 644 Beacon Unit, Red LED, Flashing Light Effect, 24 V dc

482-001

183

84210055

KombiSIGN 70 842 Beacon Unit, Red Xenon, Flashing Light Effect, 24 V dc

314-7203

184

80020000

Incandescent, Steady Beacon 800 Series, Green, Panel Mount, 12 → 240 V ac/dc

382-7426

185

78232055

LED, Rotating Beacon 782 Series, Yellow, Surface Mount, 24 V dc

700-9152

186

84040000

KombiSIGN 70 840 Beacon Unit, Clear, Steady Light Effect, 12 - 230 V ac/dc

314-7124

187

64430075

KombiSIGN 71 644 Beacon Unit, Yellow LED, Steady Light Effect, 24 V dc

455-3312

188

81710068

Xenon, Blinking Beacon 817 Series, Red, Panel Mount, 230 V ac

311-8980

189

20210068

Xenon, Blinking Beacon 202 Series, Red, Wall Mount, 230 V ac

746-5066

190

63571075

Grey Buzzer KombiSIGN 40 Series, 40 mm diameter, 24 V ac/dc

123-2909

191

84831068

KombiSIGN 50 848 Beacon Unit, Yellow LED Blinking, 230 V ac

451-1065

192

64751075

KombiSIGN 72 Siren, Blue LED, 24 V ac/dc

184-5130

193

69935075

Kompakt 37 699 LED Beacon Tower with Buzzer, 4 Light Elements, Blue/Green/Yellow/Red (LED Colour), Clear, 24 V ac/dc

828-8801

194

84351068

KombiSIGN 70 843 Beacon Unit, Blue LED, Flashing Light Effect, 230 V ac

511-7349

195

23010055

LED, Steady Beacon 230 Series, Red, Panel Mount, 24 V dc

455-2959

196

96069803

Base With Tube for use with Kompakt 37 Signal Tower

828-8829

197

64120000

KombiSIGN 71 641 Beacon Unit, Green, Steady Light Effect, 12 - 230 V ac/dc

455-3182

198

645.810.55

KombiSIGN 71 645 Siren unit, , 24 V dc

489-4742

199

64320055

KombiSIGN 71 643 Beacon Unit, Green Xenon, Flashing Light Effect, 24 V dc

455-3249

200

95501538

BA15d Incandescent Bulb, Clear, 230 V, 30 mA

313-3541

201

57005254

Grey Trumpet Horn, 12 V dc Supply Voltage, 105dB at 1 Metre

360-0552

202

20720068

LED, Steady Beacon 207 Series, Green, Panel Mount, 230 V ac

455-2757

203

97585301

Connector for use with 853 Beacons

746-5022

204

84821075

KombiSIGN 50 848 Beacon Unit, Green LED Blinking, 24 V ac/dc

451-1021

205

48205267

Grey Signal Horn, 115 V ac Supply Voltage, 92dB at 1 Metre

413-1855

206

84412668

KombiSIGN 70 844 Siren unit, , 230 V ac

314-7304

207

97581201

IP54 Rated Black Tube Adapter for use with 801 Beacons

382-7634

208

69832075

Kompakt LED Beacon Tower, 2 Light Elements, Green, Red, 24 V ac/dc

849-5392

209

43530070

435 Horn Beacon, Yellow LED, 10 → 48 V ac/dc

798-3864

210

89418055

894 LED Beacon Tower, 3 Light Elements, Clear, 24 V dc

678-3007

211

82630000

Incandescent, Steady Beacon 826 Series, Yellow, Surface Mount, 12 → 240 V ac/dc

365-9740

212

43331070

433 Sounder Beacon, Yellow LED, 10 → 48 V ac/dc

798-3867

213

63443075

TwinLIGHT KS40 Clear 24V ac/dc White

123-2902

214

82810068

Xenon, Blinking Beacon 828 Series, Red, Surface Mount, 230 V ac

365-9857

215

64418055

KombiSIGN 71 644 Beacon Unit, Red LED, Steady Light Effect, 24 V dc

700-9168

216

95584034

BA15d Incandescent Bulb, Clear, 12 V

328-0350

217

84085055

KombiSIGN, KombiSIGN 70 840 Terminal unit, , 12 → 24 V dc

849-5346

218

20610000

Incandescent, LED, Steady Beacon 206 Series, Red, Panel Mount, 12 → 48 V ac/dc

455-2678

219

96069306

Kompakt 36 Mounting Base with Tube,

534-9805

220

85310055

LED, Steady Beacon 853 Series, Red, Base / Wall Mount, 24 V dc

746-5000

221

28010055

LED, Steady Beacon 280 Series, Red, Surface Mount, 12 → 50 V dc

655-8274

222

28015055

LED, Blinking Beacon 280 Series, Red, Surface Mount, 24 V dc

700-9136

223

97588308

Bulb Cage for use with 280 Series

478-3816

224

45031055

450 Buzzer Beacon, Yellow LED, 30 V dc

678-2916

225

23140055

LED, Steady Beacon 231 Series, Clear, Panel Mount, 24 V dc

455-3025

226

97584091

Mounting Base for use with KombiSIGN 50/70/71

849-5320

227

72930055

Explosion Proof LED, Steady Beacon 729 Series, Yellow, Wall Mount, 24 V dc

798-3826

228

80120068

LED, Steady Beacon 801 Series, Green, Panel Mount, 230 V ac

382-7583

229

84351055

KombiSIGN 70 843 Beacon Unit, Blue LED Blinking, 24 V dc

511-7333

230

15030055

150 Buzzer Beacon, Yellow LED, 24 V dc

466-8852

231

975 118 00

IP43 Rated Cap for use with 118 Series, 119 Series

660-1208

232

89418068

894 LED Beacon Tower, 3 Light Elements, Clear, 115 → 230 V ac

678-3001

233

84331055

KombiSIGN 70 843 Beacon Unit, Yellow LED Blinking, 24 V dc

299-4446

234

83830055

Xenon, Blinking Beacon 838 Series, Yellow, Surface Mount, 24 V dc

534-9776

235

97589036

Pole Adaptor for use with 190, 890 Traffic Light Beacons

700-9225

236

45011055

450 Buzzer Beacon, Red LED, 30 V dc

678-2903

237

86000006

Black WIN Ethernet Master

184-5123

238

74111055

Kompakt 741 LED Beacon Tower, 2 Light Elements, Red/Green, 24 V dc

655-8218

239

64454055

KombiSIGN 71 644 Beacon Unit, Blue LED EVS, 24 V dc

678-2969

240

97589053

Stop Label for use with Permanent & Traffic Light Beacons

382-7707

241

97584004

Contact Box for use with KombiSIGN 50/70/71

849-5327

242

82730078

Incandescent, Blinking Beacon 827 Series, Yellow, Surface Mount, 230 V ac/dc

365-9790

243

63424055

LED, Blinking Beacon KombiSIGN 40 Series, Green, Base Mount, 24 V dc

123-2897

244

84334055

KombiSIGN 70 843 Beacon Unit, Yellow LED EVS, 24 V dc

678-2975

245

20830055

Xenon, Blinking Beacon 208 Series, Yellow, Panel Mount, 24 V dc

455-2886

246

97582605

Wall Bracket for use with 826, 827, 829, 885 Beacons

365-9879

247

86064022

KombiSIGN 71 Base Unit, , 24 V dc

185-3038

248

96069804

Extension Tube for use with Kompakt 37 Signal Tower

828-8817

249

85311055

LED, Blinking Beacon 853 Series, Red, Base / Wall Mount, 24 V dc

746-5025

250

64448055

KombiSIGN 71 644 Beacon Unit, Clear LED, Steady Light Effect, 24 V dc

700-9174

251

95582638

BA15d Incandescent Bulb, Clear, 230 V

366-0059

252

82932055

LED, Blinking Beacon 829 Series, Yellow, Surface Mount, 24 V dc

700-9142

253

80130068

LED, Steady Beacon 801 Series, Yellow, Panel Mount, 230 V ac

382-7599

254

69500055

Kompakt 695 LED Beacon Tower with Buzzer, 3 Light Elements, Clear, 24 V dc

700-9219

255

64428055

KombiSIGN 71 644 Beacon Unit, Green LED, Steady Light Effect, 24 V dc

700-9177

256

75000065

Black Signal Horn, 24 V ac Supply Voltage, 105dB at 1 Metre, ATEX

655-8375

257

84821068

KombiSIGN 50 848 Beacon Unit, Green LED Blinking, 230 V ac

451-1037

258

64320068

KombiSIGN 71 643 Beacon Unit, Green Xenon, Flashing Light Effect, 230 V ac

455-3277

259

69520055

Kompakt 695 LED Beacon Tower with Buzzer, 3 Light Elements, Clear, 24 V dc

700-9228

260

97588306

Wall Bracket for use with 884 Beacons, 280, 838, 883

356-6143

261

63071000

Grey Base Mount Adapter for use with KombiSIGN 40

123-2883

262

19000055

190 Grey 32 Tone Electronic Sounder, 24 V dc

798-3817

263

64411075

KombiSIGN 71 644 Beacon Unit, Red LED Blinking, 24 V dc

481-979

264

97584090

Mounting Base for use with KombiSIGN 50/70/71

314-7354

265

81730068

Xenon, Blinking Beacon 817 Series, Yellow, Panel Mount, 230 V ac

311-9006

266

10701054

Black Panel Mount Buzzer, 28 mm Diameter, 12 V dc

466-8773

267

10700054

Black Panel Mount Buzzer, 28 mm Diameter, 12 V dc

466-8751

268

20210055

Xenon, Blinking Beacon 202 Series, Red, Wall Mount, 24 V dc

746-5053

269

64731075

KombiSIGN 72 Siren, Yellow LED, 24 V ac/dc

184-5128

270

64431068

KombiSIGN 71 644 Beacon Unit, Yellow LED Blinking, 230 V ac

481-991

271

85331060

LED, Blinking Beacon 853 Series, Yellow, Base / Wall Mount, 115 → 230 V ac

746-5031

272

64432055

KombiSIGN 71 644 Beacon Unit, Yellow LED, Flashing Light Effect, 24 V dc

481-939

273

84323055

KombiSIGN 70 843 Beacon Unit, Green LED, Rotating Light Effect, 24 V dc

299-4395

274

69941075

Kompakt 37 699 LED Beacon Tower With Buzzer, 3 Light Elements, Clear, Green/Yellow/Red (LED Colour), 24 V ac/dc

828-8794

275

69822075

Kompakt LED Beacon Tower, 2 Light Elements, Green, Red, 24 V ac/dc

849-5386

276

23150055

LED, Steady Beacon 231 Series, Blue, Panel Mount, 24 V dc

455-3031

277

72915055

Explosion Proof LED, Blinking Beacon 729 Series, Red, Wall Mount, 24 V dc

798-3839

278

96000005

Indicator Board for use with KombiSIGN 50/70/71

382-7640

279

64413075

KombiSIGN 71 644 Beacon Unit, Red LED, Rotating Light Effect, 24 V dc

482-017

280

20710068

LED, Steady Beacon 207 Series, Red, Panel Mount, 230 V ac

455-2735

281

84500000

KombiSIGN 50 845 Terminal unit, Termination Unit, 12 - 230 V ac/dc

328-0293

282

81730055

Xenon, Blinking Beacon 817 Series, Yellow, Panel Mount, 24 V dc

311-8974

283

97584025

Support Tube for use with KombiSIGN 50/70/71

314-7348

284

64450075

KombiSIGN 71 644 Beacon Unit, Blue LED, Steady Light Effect, 24 V dc

482-005

285

74112055

Kompakt 741 LED Beacon Tower, 2 Light Elements, Red/Yellow, 24 V dc

655-8195

286

82810054

Xenon, Blinking Beacon 828 Series, Red, Surface Mount, 12 V dc

365-9807

287

63431075

LED, Multiple Effect Beacon KombiSIGN 40 Series, Yellow, Base Mount, 24 V ac/dc

123-2898

288

89416068

894 LED Beacon Tower, 2 Light Elements, Clear, 115 → 230 V ac

678-3004

289

97589033

1 High Mounting Bracket for use with 190, 890 Traffic Light Beacons

554-702

290

63453075

LED, Multiple Effect Beacon KombiSIGN 40 Series, Blue, Base Mount, 24 V ac/dc

123-2906

291

28030068

LED, Steady Beacon 280 Series, Yellow, Surface Mount, 230 V ac

678-2925

292

75000067

Black Signal Horn, 115 V ac Supply Voltage, 105dB at 1 Metre, ATEX

655-8369

293

28047055

LED, Steady Beacon 280 Series, Red, Base Mount, 24 V dc

849-5368

294

64580068

KombiSIGN 71 645 Buzzer unit, , 230 V ac

455-3362

295

20730068

LED, Steady Beacon 207 Series, Yellow, Panel Mount, 230 V ac

455-2779

296

84348055

KombiSIGN 70 843 Beacon Unit, Clear LED, Steady Light Effect, 24 V dc

700-9192

297

42512075

425 Horn Beacon, 98dB, Red Xenon, 24 V ac/dc

655-8331

298

82830068

Xenon, Blinking Beacon 828 Series, Yellow, Surface Mount, 230 V ac

365-9863

299

23030055

LED, Steady Beacon 230 Series, Yellow, Panel Mount, 24 V dc

455-2965

300

20510068

Xenon, Blinking Beacon 205 Series, Red, Wall Mount, 230 V ac

746-5075

301

84640000

KombiSIGN 50 846 Beacon Unit, Clear, Steady Light Effect, 12 - 230 V ac/dc

328-0186

302

84350068

KombiSIGN 70 843 Beacon Unit, Blue LED, Steady Light Effect, 230 V ac

366-0009

303

97582603

162.5mm High Bulb Cage for use with 826 Series

365-9885

304

85311060

LED, Blinking Beacon 853 Series, Red, Base / Wall Mount, 115 → 230 V ac

746-5038

305

89048055

LED, Steady Beacon, Clear, Base Mount, 24 V dc

123-2920

306

20730075

LED, Steady Beacon 207 Series, Yellow, Panel Mount, 24 V ac/dc

455-2785

307

84900068

KombiSIGN 50 849 Buzzer unit, , 230 V ac

328-0287

308

63451075

LED, Multiple Effect Beacon KombiSIGN 40 Series, Blue, Base Mount, 24 V ac/dc

123-2904

309

10901077

Black Wall Mount Buzzer, 52 mm diameter, 115 V ac/dc, 80dB at 1 Metre

384-7931

310

81540000

Incandescent, Steady Beacon 815 Series, Clear, Panel Mount, 12 → 240 V ac/dc

678-2947

311

890 110 00

Incandescent, Steady Beacon 890 Series, Red, Base Mount, 12 → 240 V ac/dc

554-734

312

96063003

Black Extension Tube for use with KombiSIGN 40

123-2914

313

58015254

580 Horn Beacon, Red Incandescent, 12 V dc

360-0580

314

85310060

LED, Steady Beacon 853 Series, Red, Base / Wall Mount, 115 → 230 V ac

746-5016

315

42112075

421 Sounder Beacon, Red Xenon, 24 V ac/dc

534-9697

316

84832055

KombiSIGN 50 848 Beacon Unit, Yellow LED, Flashing Light Effect, 24 V ac/dc

700-9203

317

64711075

KombiSIGN 72 Siren, Red LED, 24 V ac/dc

184-5126

318

84358055

KombiSIGN 70 843 Beacon Unit, Blue LED, Steady Light Effect, 24 V dc

700-9196

319

84340055

KombiSIGN 70 843 Beacon Unit, Clear LED, Steady Light Effect, 24 V dc

365-9936

320

76100055

761 Black Single Tone Electronic Sounder, 24 V dc, 105dB at 1 Metre, ATEX

655-8353

321

28035055

LED, Blinking Beacon 280 Series, Yellow, Surface Mount, 24 V dc

700-9130

322

84811075

KombiSIGN 50 848 Beacon Unit, Red LED Blinking, 24 V ac/dc

451-1009

323

20810055

Xenon, Blinking Beacon 208 Series, Red, Panel Mount, 24 V dc

455-2836

324

89416055

894 LED Beacon Tower, 2 Light Elements, Clear, Green/Red (LED Colour), 24 V dc

678-2991

325

84852055

KombiSIGN 50 848 Beacon Unit, Blue LED, Flashing Light Effect, 24 V ac/dc

700-9215

326

96063005

Grey Bracket Concealed Cable Entry for use with KombiSIGN 40

123-2915

327

69936075

Kompakt 37 699 LED Beacon Tower with Buzzer, 5 Light Elements, Blue/Clear/Green/Yellow/Red (LED Colour), Clear

828-8810

328

83830068

Xenon, Blinking Beacon 838 Series, Yellow, Surface Mount, 230 V ac

534-9782

329

42432075

424 Horn Beacon, 98dB, Yellow LED, 24 V ac/dc

655-8319

330

72935055

Explosion Proof LED, Blinking Beacon 729 Series, Yellow, Wall Mount, 24 V dc

798-3836

331

84321055

KombiSIGN 70 843 Beacon Unit, Green LED Blinking, 24 V dc

299-4452

332

64330055

KombiSIGN 71 643 Beacon Unit, Yellow Xenon, Flashing Light Effect, 24 V dc

455-3255

333

64110000

KombiSIGN 71 641 Beacon Unit, Red, Steady Light Effect, 12 - 230 V ac/dc

455-3176

334

96000004

Cable Gland for use with KombiSIGN 50/70/71

382-7656

335

95605068

E27 LED Bulb, White, 230 V ac, 20 mA

185-3042

336