Tận Tâm - Chính Xác - Chuyên Nghiệp 

STT

MÃ NHÀ SẢN XUẤT

MÔ TẢ SẢN PHẨM

MÃ KHO

NX

1

TY175-50X-100

CBL TIE 50LB 7IN UV BLACK NYL

186-9590

2

RSTY175-50X-100

Thomas & Betts Black Nylon Cable Tie, 188mm x 4.8 mm, Ty-Fast Series

233-424

3

TY300-50X100

Thomas & Betts Black Nylon Weather Resistant Cable Tie, 290mm x 4.8 mm, Ty-Fast Series

233-430

4

TY 400-120X

Thomas & Betts Black Nylon Cable Tie, 368mm x 7.6 mm, Ty-Fast Series

233-452

5

 

Thomas & Betts Black Nylon Cable Tie, 205mm x 3.5 mm, Ty-Rap Series

210-5602

6

TYB23MX-RS

Thomas & Betts Black Nylon Weather Resistant Cable Tie, 92mm x 2.4 mm, Ty-Rap Series

484-9405

7

RSTY100-18X-100

Thomas & Betts Black Nylon Cable Tie, 99mm x 2.5 mm, Ty-Fast Series

233-402

8

RSTY125-40X

Thomas & Betts Black Nylon Cable Tie, 142mm x 3.6 mm, Ty-Fast Series

233-418

9

TY400-50

Thomas & Betts Natural Nylon Cable Tie, 370mm x 4.6 mm, Ty-Fast Series

605-201

10

 

Thomas & Betts Black Nylon Cable Tie, 219mm x 7.6 mm, Ty-Rap Series

210-5618

11

TY27MX-RS

Thomas & Betts Black Nylon Weather Resistant Cable Tie, 340.36mm x 6.86 mm, Ty-Rap Series

484-9449

12

TYC528MXR

Thomas & Betts Black Nylon Cable Tie, 360.6mm x 4.8 mm, Ty-Rap Series

622-105

13

TY400-50X-100

Thomas & Betts Black Nylon Cable Tie, 368mm x 4.8 mm, Ty-Fast Series

233-446

14

RSTY125-40-100

Thomas & Betts Natural Nylon Cable Tie, 143mm x 3.5 mm, Ty-Fast Series

543-412

15

RSTY100-18-100

Thomas & Betts Natural Nylon Cable Tie, 114mm x 2.4 mm, Ty-Fast Series

543-428

16

TY524MXR

Thomas & Betts Black Nylon Weather Resistant Cable Tie, 139.7mm x 3.56 mm, Ty-Rap Series

666-149

17

YLS-4.6-300B

Thomas & Betts Metallic 316 Stainless Steel Roller Ball Cable Tie, 300mm x 4.6 mm, Ty-Met Series

812-5517

18

TY28MX

Thomas & Betts Black Nylon Weather Resistant Cable Tie, 360.68mm x 4.83 mm, Ty-Rap Series

484-9455

19

TY526MXR

Thomas & Betts Black Nylon Weather Resistant Cable Tie, 281.94mm x 3.56 mm, Ty-Rap Series

666-161

20

TY523MXR

Thomas & Betts Black Nylon Weather Resistant Cable Tie, 99.6mm x 2.3 mm, Ty-Rap Series

666-133

21

TY600-175X

Thomas & Betts Black Nylon Cable Tie, 631mm x 9 mm, Ty-Fast Series

252-6043

22

TYB25MX-RS

Thomas & Betts Black Nylon Weather Resistant Cable Tie, 186mm x 4.8 mm, Ty-Rap Series

484-9427

23

TYB23M

Thomas & Betts Natural Nylon Cable Tie, 92mm x 2.3 mm, Ty-Rap Series

484-9354

24

TYC5272MX

Thomas & Betts Black Nylon Cable Tie, 203.2mm x 7.6 mm, Ty-Rap Series

622-111

25

TY400-120

Thomas & Betts White Nylon Cable Tie, 375mm x 7.6 mm, Ty-Fast Series

605-217

26

TYC527MXR

Thomas & Betts Black Nylon Cable Tie, 335.28mm x 6.86 mm, Ty-Rap Series

622-098

27

TYB24M

Thomas & Betts Natural Nylon Cable Tie, 140mm x 3.6 mm, Ty-Rap Series

484-9360

28

TY400-120X

Thomas & Betts Natural Nylon Standard Cable Tie, 375mm x 7.6 mm, Ty-Fast Series

818-7013

29

TY253MX

Thomas & Betts Black Nylon Weather Resistant Cable Tie, 294.24mm x 4.83 mm, Ty-Rap Series

818-6979

30

TY175-50-100

Thomas & Betts White Nylon Cable Tie, 186mm x 4.6 mm, Ty-Fast Series

543-349

31

RSTY200-4039100

Thomas & Betts Green Nylon Cable Tie, 205mm x 3.6 mm, Ty-Fast Series

442-3211

32

TY533MX

Thomas & Betts Black Nylon Cable Tie, 101.6mm x 2.29 mm, Ty-Rap Series

812-5609

33

TY27MFR

Thomas & Betts White Nylon Cable Tie, 335.28mm x 6.86 mm, Ty-Rap Series

212-8100

34

TY524M-NDT

Thomas & Betts Blue Metal Detectable Cable Tie, 139.7mm x 3.56 mm, Ty-Rap Series

812-5438

35

RSTY24MFR

Thomas & Betts White Nylon Cable Tie, 140mm x 3.6 mm, Ty-Rap Series

212-8071

36

TY26MX

Thomas & Betts Black Nylon Weather Resistant Cable Tie, 281.94mm x 3.56 mm, Ty-Rap Series

484-9433

37

TY242MX

Thomas & Betts Black Nylon Weather Resistant Cable Tie, 208.3mm x 3.56 mm, Ty-Rap Series

818-6985

38

TYH27M

Thomas & Betts Green PA 12 Cable Tie, 335.28mm x 6.86 mm, Ty-Rap Series

812-5595

39

TC142

Thomas & Betts Natural Cable Tie Mount 14 mm x 23mm, 7.6454mm Max. Cable Tie Width

818-7048

40

TY1000-175X

Thomas & Betts Black Nylon Cable Tie, 1.03m x 8.76 mm, Ty-Fast Series

252-6071

41

1276

Thomas & Betts Cable Conduit Strap Natural Screw Malleable Iron Conduit Strap

312-2428

42

0

Thomas & Betts Hook & Loop Tape Black, 4.572m x 19.05 mm

299-0933

43

TYC525MXR

Thomas & Betts Black Nylon Cable Tie, 185.67mm x 4.57 mm, Ty-Rap Series

622-082

44

TY527MXR

Thomas & Betts Black Nylon Weather Resistant Cable Tie, 340.36mm x 6.86 mm, Ty-Rap Series

666-177

45

RSTY200-120-100

Thomas & Betts White Nylon Cable Tie, 220mm x 7.6 mm, Ty-Fast Series

210-5589

46

CT3

Thomas & Betts Cable Tie Gun

812-5545

47

TY528MXR-RS

Thomas & Betts Black Nylon Weather Resistant Cable Tie, 360.68mm x 4.83 mm, Ty-Rap Series

666-183

48

TYC529MXR

Thomas & Betts Black Nylon Cable Tie, 762mm x 7.6 mm, Ty-Rap Series

622-127

49

TY26M

Thomas & Betts Natural Nylon Cable Tie, 281.94mm x 3.56 mm, Ty-Rap Series

484-9382

50

TY525M-CLRS

Thomas & Betts Assorted Nylon Cable Tie, 185.67mm x 4.8 mm, Ty-Rap Series

812-5457

51

TY523MR

Thomas & Betts Natural Nylon Cable Tie, 91.95mm x 2.29 mm, Ty-Rap Series

622-133

52

TC368ARS

Thomas & Betts Self Adhesive Natural Cable Tie Mount 50.8 mm x 50.8mm, 19.05mm Max. Cable Tie Width

299-1009

53

TC347A

Thomas & Betts Self Adhesive Natural Cable Tie Mount 29 mm x 29mm

818-7045

54

TY525MXR

Thomas & Betts Black Nylon Weather Resistant Cable Tie, 185.67mm x 4.83 mm, Ty-Rap Series

666-155

55

 

White Nylon 66 Cable Tie Assemblies, 16 mm, 32 mm, 44 mm, 75 mm

524-269

56

TY900-175X

Thomas & Betts Natural Nylon Cable Tie, 914mm x 9 mm, Ty-Fast Series

252-6065

57

TYB24MX-RS

Thomas & Betts Black Nylon Weather Resistant Cable Tie, 140mm x 3.6 mm, Ty-Rap Series

484-9411

58

HSB46-0

Thomas & Betts Black 2:1, Heat Shrink Tubing Kit 1.2mm Sleeve Dia. x 12m Length , Shrink-Kon Series

208-8894

59

TY25MX

Thomas & Betts Black Nylon Weather Resistant Cable Tie, 185.67mm x 4.83 mm, Ty-Rap Series

818-6972

60

TY300-50-100

Thomas & Betts Natural Nylon Cable Tie, 294mm x 4.6 mm, Ty-Fast Series

210-5573

61

TYB25M

Thomas & Betts Natural Nylon Cable Tie, 186mm x 4.9 mm, Ty-Rap Series

484-9376

62

YLS-4.6-200B

Thomas & Betts Metallic 316 Stainless Steel Roller Ball Cable Tie, 200mm x 4.6 mm, Ty-Met Series

812-5508

63

TY28M

Thomas & Betts Natural Nylon Cable Tie, 360.68mm x 4.83 mm, Ty-Rap Series

484-8648

64

RSTY200-40-100

Thomas & Betts White Nylon Cable Tie, 205mm x 3.5 mm, Ty-Fast Series

210-5567

65

SRPE-6-0

Thomas & Betts Spiral Wrap 130mm Polyethylene

812-5784

66

TC5344A-NDT

Thomas & Betts Self Adhesive Cable Tie Mount 19.05 mm x 19.05mm, 0.14in Max. Cable Tie Width

812-5835

67

TY200-40X

Thomas & Betts Black Nylon Standard Cable Tie, 205mm x 3.5 mm, Ty-Fast Series

818-7010

68

TC5350A

Thomas & Betts Natural Cable Tie Mount 24 mm x 24mm

666-442

69

TS2045HF

Thomas & Betts White Nylon Standard Cable Tie, 200mm x 4.5 mm, Ty-Fast Series

818-7023

70

TY46MD

Thomas & Betts Natural Nylon Cable Tie, 184.15mm x 4.83 mm, Ty-Rap Series

812-5703

71

TYH24M

Thomas & Betts Green PA 12 Cable Tie, 139.7mm x 3.56 mm, Ty-Rap Series

812-5564

72

TY523M-NDT

Thomas & Betts Blue Metal Detectable Cable Tie, 91.9mm x 2.36 mm, Ty-Rap Series

812-5429

73

HSB1000-0

Thomas & Betts Black 2:1, Heat Shrink Tubing Kit 25.4mm Sleeve Dia. x 3.3m Length , Shrink-Kon Series

208-9099

74

TC5347A-NDT

Thomas & Betts Self Adhesive Cable Tie Mount 28.58 mm x 28.58mm, 0.3in Max. Cable Tie Width

812-5841

75

TY900-175

Thomas & Betts Natural Nylon Cable Tie, 914mm x 9 mm, Ty-Fast Series

252-6021

76

TS1025HF

Thomas & Betts White Nylon Standard Cable Tie, 100mm x 2.5 mm, Ty-Fast Series

818-7026

77

CT-3401

Thomas & Betts Black Polyamide Cable Tie, 22.9mm x 13.8 mm, Col-Ty Series

812-5756

78

TY53MFR

Thomas & Betts White Nylon Cable Tie, 101.6mm x 2.3 mm, Ty-Rap Series

212-8122

79

1277

Thomas & Betts Cable Conduit Strap Natural Screw Malleable Iron Conduit Strap

312-2434

80

TY232M

Thomas & Betts Natural Nylon Weather Resistant Cable Tie, 203.2mm x 2.29 mm, Ty-Rap Series

818-6969

81

ERG50

Thomas & Betts ERG Cable Tie Gun, 2.4 → 4.8 mm

384-327

82

TY232MX

Thomas & Betts Black Nylon Weather Resistant Cable Tie, 203.2mm x 2.29 mm, Ty-Rap Series

818-6975

83

CT-5359

Thomas & Betts Black Polyamide Cable Tie, 43.1mm x 13.2 mm, Col-Ty Series

812-5750

84

HSB 187-9

Thomas & Betts White 2:1, Heat Shrink Tubing Kit 4.7mm Sleeve Dia. x 9.5m Length , Shrink-Kon Series

208-8462

85

TY300-40-100

Thomas & Betts Natural Nylon Cable Tie, 290mm x 3.5 mm, Ty-Fast Series

547-717

86

CTP-9-500-0-C

Thomas & Betts Black Coated Cable Tie, 510mm x 9 mm, Col-Ty Series

812-5491

87

TY25MX-A

Thomas & Betts Black Nylon Cable Tie, 185.67mm x 4.8 mm, Ty-Rap Series

812-5463

88

CTP-9-360-0-C

Thomas & Betts Black Polyamide Cable Tie, 360mm x 9 mm, Col-Ty Series

812-5497

89

HSB 500-0

Thomas & Betts Black 2:1, Heat Shrink Tubing Kit 12.7mm Sleeve Dia. x 6m Length , Shrink-Kon Series

208-9055

90

TC5349A

Thomas & Betts Natural Cable Tie Mount 24 mm x 24mm, 6mm Max. Cable Tie Width

666-436

91

TY533M

Thomas & Betts Natural Nylon Cable Tie, 101.6mm x 2.29 mm, Ty-Rap Series

812-5602

92

TY23MX

Thomas & Betts Black Nylon Weather Resistant Cable Tie, 91.95mm x 2.29 mm, Ty-Rap Series

818-6981

93

1275RS

Thomas & Betts Cable Conduit Strap Natural Screw Malleable Iron Conduit Strap

312-2412

94

ERG120

Thomas & Betts ERG Cable Tie Gun, 4.8 → 7.6 mm

384-317

95

TYH232M

Thomas & Betts Green PA 12 Cable Tie, 203.2mm x 2.29 mm, Ty-Rap Series

812-5560

96

RSTY125-40-39-100

Thomas & Betts Green Nylon Cable Tie, 141mm x 3.6 mm, Ty-Fast Series

442-3205

97

YLS-7.9-360B

Thomas & Betts Metallic 316 Stainless Steel Roller Ball Cable Tie, 360mm x 7.9 mm, Ty-Met Series

812-5526

98

TYZ525M

Thomas & Betts Blue Fluoropolymer Cable Tie, 185.67mm x 4.57 mm, Ty-Rap Series

812-5479

99

TY525MR

Thomas & Betts White Nylon Cable Tie, 185.67mm x 4.83 mm, Ty-Rap Series

622-177

100

TY28MFR

Thomas & Betts White Nylon Cable Tie, 360.68mm x 4.6736 mm, Ty-Rap Series

212-8116

101

TS1435HF

Thomas & Betts White Nylon Standard Cable Tie, 140mm x 3.5 mm, Ty-Fast Series

818-7029

102

TY400-4039100

Thomas & Betts Green Nylon Cable Tie, 370mm x 3.5 mm, Ty-Fast Series

442-3233

103

HSB 250-9

Thomas & Betts White 2:1, Heat Shrink Tubing Kit 6.4mm Sleeve Dia. x 7.5m Length , Shrink-Kon Series

208-8513

104

HSB 125-4

Thomas & Betts Yellow 2:1, Heat Shrink Tubing Kit 3.2mm Sleeve Dia. x 11.5m Length , Shrink-Kon Series

208-8399

105

TY24MX

Thomas & Betts Black Nylon Weather Resistant Cable Tie, 139.7mm x 3.56 mm, Ty-Rap Series

818-6994

106

YLS-4.6-520B

Thomas & Betts Metallic 316 Stainless Steel Roller Ball Cable Tie, 520mm x 4.6 mm, Ty-Met Series

812-5510

107

TY25M

Thomas & Betts Natural Nylon Weather Resistant Cable Tie, 185.67mm x 4.83 mm, Ty-Rap Series

818-6997

108

RSTY23MFR

Thomas & Betts White Nylon Cable Tie, 92mm x 2.3 mm, Ty-Rap Series

212-8065

109

CABSTRIP13RS

Thomas & Betts Wire Stripper 8 → 13mm

296-8217

110

L-4-18ID-9-M

Thomas & Betts Natural Nylon Cable Tie, 102mm x 2.5 mm

812-5740

111

TC347A-NDT

Thomas & Betts Self Adhesive Cable Tie Mount 28.58 mm x 28.58mm, 0.3in Max. Cable Tie Width

812-5854

112

YLS-7.9-200B

Thomas & Betts Metallic 316 Stainless Steel Roller Ball Cable Tie, 200mm x 7.9 mm, Ty-Met Series

812-5523

113

TY525M-NDT

Thomas & Betts Blue Metal Detectable Cable Tie, 186mm x 4.7 mm, Ty-Rap Series

812-5431

114

TY528M-NDT

Thomas & Betts Blue Metal Detectable Cable Tie, 361mm x 4.7 mm, Ty-Rap Series

812-5435

115

TY523M-PDT

Thomas & Betts Blue Metal Detectable Cable Tie, 91.9mm x 2.36 mm, Ty-Rap Series

812-5447

116

TY27M

Thomas & Betts Natural Nylon Cable Tie, 340.36mm x 6.86 mm, Ty-Rap Series

484-9398

117

TY525M-PDT

Thomas & Betts Blue Metal Detectable Cable Tie, 186mm x 4.7 mm, Ty-Rap Series

812-5441

118

TY546MD

Thomas & Betts Natural Nylon Cable Tie, 184.15mm x 4.83 mm, Ty-Rap Series

812-5706

119

TYZ523M

Thomas & Betts Blue Fluoropolymer Cable Tie, 91.95mm x 2.29 mm, Ty-Rap Series

812-5475

120

HSB 187-C

Thomas & Betts Clear 2:1, Heat Shrink Tubing Kit 4.7mm Sleeve Dia. x 9.5m Length , Shrink-Kon Series

208-8478

121

TY24MX-A

Thomas & Betts Black Nylon Cable Tie, 139.7mm x 3.6 mm, Ty-Rap Series

812-5469

122

SF175-50-100RS

Thomas & Betts Natural Nylon Cable Tie, 195.58mm x 4.75 mm, Safe-Ty Series

340-8801

123

TS2845HF

Thomas & Betts White Nylon Standard Cable Tie, 280mm x 4.5 mm, Ty-Fast Series

818-7032

124

TYZ527M

Thomas & Betts Blue Fluoropolymer Cable Tie, 339.85mm x 6.86 mm, Ty-Rap Series

812-5481

125

HSB 1000-9

Thomas & Betts White 2:1, Heat Shrink Tubing Kit 25.4mm Sleeve Dia. x 3.3m Length , Shrink-Kon Series

208-8686

126

HSB 750

Thomas & Betts Black 2:1, Heat Shrink Tubing Kit 19.1mm Sleeve Dia. x 5m Length , Shrink-Kon Series

610-6839

127

CTP-9-180-0-C

Thomas & Betts Black Polyamide Cable Tie, 180mm x 9 mm, Col-Ty Series

812-5485

128

TYHT23M

Thomas & Betts Green Nylon Cable Tie, 91.95mm x 2.3 mm, Ty-Rap Series

812-5548

129

COAXSTRIP2RS

Thomas & Betts Wire Stripper 4.8 → 7.5mm

296-8201

130

HSB 125-C

Thomas & Betts Clear 2:1, Heat Shrink Tubing Kit 3.2mm Sleeve Dia. x 11.5m Length

208-8428

131

TS3645HF

Thomas & Betts White Nylon Standard Cable Tie, 360mm x 4.5 mm, Ty-Fast Series

818-7035

132

HSB 1000-4

Thomas & Betts Yellow 2:1, Heat Shrink Tubing Kit 25.4mm Sleeve Dia. x 3.3m Length , Shrink-Kon Series

208-8658

133

HSB 46-9

Thomas & Betts White 2:1, Heat Shrink Tubing Kit 1.2mm Sleeve Dia. x 12m Length , Shrink-Kon Series

208-8282

134

TS3675HF

Thomas & Betts White Nylon Standard Cable Tie, 360mm x 7.5 mm, Ty-Fast Series

818-7039

135

L-4-18ID-9-C

Thomas & Betts Natural Nylon Cable Tie, 102mm x 2.5 mm

812-5747

136

TY527MR

Thomas & Betts Natural Nylon Cable Tie, 340.36mm x 6.86 mm, Ty-Rap Series

622-329

137

CPS25W-25-EU

Thomas & Betts Braided Polyester Black Cable Sleeve, 25mm Diameter, 25m Length

812-5826

138

HSB 93-9

Thomas & Betts White 2:1, Heat Shrink Tubing Kit 2.4mm Sleeve Dia. x 11.5m Length , Shrink-Kon Series

208-8361

139

SRPE-24-9

Thomas & Betts Spiral Wrap 130mm Polyethylene

812-5781

140

L300-FR

Heavy Duty Hand Tool for Nylon Cable Tie

186-9592

141

TY46M

Thomas & Betts Natural Nylon Cable Tie, 180.34mm x 4.57 mm, Ty-Rap Series

812-5699

142

TY1435M

Thomas & Betts Nylon Cable Tie, 198mm x 4.7 mm, Ty-Rap Series

812-5649

143

TY24M

Thomas & Betts Natural Nylon Weather Resistant Cable Tie, 139.7mm x 3.56 mm, Ty-Rap Series

818-6988

144

TYH253M

Thomas & Betts Green PA 12 Cable Tie, 289.56mm x 4.57 mm, Ty-Rap Series

812-5589

145

TY34MX

Thomas & Betts Black Nylon Cable Tie, 152.4mm x 3.56 mm, Ty-Rap Series

812-5615

146

HSB 93-4

Thomas & Betts Yellow 2:1, Heat Shrink Tubing Kit 2.4mm Sleeve Dia. x 11.5m Length , Shrink-Kon Series

208-8349

147

TC5342A-NDT

Thomas & Betts Self Adhesive Cable Tie Mount 28.58 mm x 28.58mm, 0.19in Max. Cable Tie Width

812-5885

148

TY244M

Thomas & Betts Natural Nylon Weather Resistant Cable Tie, 368.3mm x 3.56 mm, Ty-Rap Series

818-6991

149

HSB 1000-C

Thomas & Betts Clear 2:1, Heat Shrink Tubing Kit 25.4mm Sleeve Dia. x 3.3m Length , Shrink-Kon Series

208-8692

150

YLS-7.9-520B

Thomas & Betts Metallic 316 Stainless Steel Roller Ball Cable Tie, 520mm x 7.9 mm, Ty-Met Series

812-5520

151

TY600-175

Thomas & Betts Natural Nylon Cable Tie, 612mm x 9 mm, Ty-Fast Series

252-6015

152

TYHT28M

Thomas & Betts Green Nylon Cable Tie, 360.68mm x 4.8 mm, Ty-Rap Series

812-5551

153

TYH29M

Thomas & Betts Green PA 12 Cable Tie, 762mm x 7.62 mm, Ty-Rap Series

812-5598

154

TC344A-NDT

Thomas & Betts Self Adhesive Cable Tie Mount 19.05 mm x 19.05mm, 0.14in Max. Cable Tie Width

812-5848

155

HSB 187

Thomas & Betts Black 2:1, Heat Shrink Tubing Kit 4.7mm Sleeve Dia. x 9.5m Length , Shrink-Kon Series

208-8989

156

SRPE-19-9

Thomas & Betts Spiral Wrap 130mm Polyethylene

812-5772

157

TC5142-NDT

Thomas & Betts Blue Cable Tie Mount 14.3 mm x 23.42mm, 0.3in Max. Cable Tie Width

812-5863

158

HSB93-0

Thomas & Betts Black 2:1, Heat Shrink Tubing Kit 2.4mm Sleeve Dia. x 11.5m Length , Shrink-Kon Series

208-8939

159

0

Thomas & Betts Hook & Loop Tape Blue, 4.572m x 19.05 mm

299-0977

160

HSB 63-C

Thomas & Betts Clear 2:1, Heat Shrink Tubing Kit 1.6mm Sleeve Dia. x 12m Length , Shrink-Kon Series

208-8333

161

SRPE-15-9

Thomas & Betts Spiral Wrap 130mm Polyethylene

812-5778

162

HSB 250-C

Thomas & Betts Clear 2:1, Heat Shrink Tubing Kit 6.4mm Sleeve Dia. x 7.5m Length , Shrink-Kon Series

208-8529

163

HSB 500-C

Thomas & Betts Clear 2:1, Heat Shrink Tubing Kit 12.7mm Sleeve Dia. x 6m Length

208-8608

164

RSTY25MFR

Thomas & Betts White Nylon Cable Tie, 186mm x 4.7 mm, Ty-Rap Series

212-8087

165

TY34M

Thomas & Betts Natural Nylon Cable Tie, 152.4mm x 3.56 mm, Ty-Rap Series

812-5618

166

SRPE-12-9

Thomas & Betts Spiral Wrap 130mm Polyethylene

812-5775

167

TYH28M

Thomas & Betts Green PA 12 Cable Tie, 360.68mm x 4.57 mm, Ty-Rap Series

812-5582

168

TY527M-PDT

Thomas & Betts Blue Metal Detectable Cable Tie, 340mm x 6.86 mm, Ty-Rap Series

812-5453

169

SRPE-6-9

Thomas & Betts Spiral Wrap 130mm Polyethylene

812-5769

170

CABSTRIP8-27RS

Thomas & Betts Wire Stripper 8 → 27mm

296-8188

171

TY528M-PDT

Thomas & Betts Blue Metal Detectable Cable Tie, 361mm x 4.75 mm, Ty-Rap Series

812-5450

172

TY35MX

Thomas & Betts Black Nylon Cable Tie, 198.12mm x 4.57 mm, Ty-Rap Series

812-5637

173

FOR180-50-4RS

Thomas & Betts Hook & Loop Tape Yellow, 4.572m x 19.05 mm

299-0955

174

DUOSTRIP200RS

Thomas & Betts Wire Stripper 0.5 → 6mm²

296-8223

175

TY535MX

Thomas & Betts Black Nylon Cable Tie, 198.12mm x 4.57 mm, Ty-Rap Series

812-5646

176

HSB 46-C

Thomas & Betts Clear 2:1, Heat Shrink Tubing Kit 1.2mm Sleeve Dia. x 12m Length , Shrink-Kon Series

208-8298

177

HSB 250

Thomas & Betts Black 2:1, Heat Shrink Tubing Kit 6.4mm Sleeve Dia. x 7.5m Length , Shrink-Kon Series

208-9005

178

TC141-NDT

Thomas & Betts Blue Cable Tie Mount 11.15 mm x 17.07mm, 0.19in Max. Cable Tie Width

812-5860

179

HSB 63-2

Thomas & Betts Red 2:1, Heat Shrink Tubing Kit 1.6mm Sleeve Dia. x 12m Length , Shrink-Kon Series

208-8923

180

TY125-18

Thomas & Betts Natural Nylon Standard Cable Tie, 138mm x 2.4 mm, Ty-Rap Series

818-7017

181

HSB 375-4

Thomas & Betts Yellow 2:1, Heat Shrink Tubing Kit 9.5mm Sleeve Dia. x 6.5m Length , Shrink-Kon Series

208-8535

182

 

Hook & Loop Cable Tie Red, 304.8mm x 19.05 mm

299-0876

183

CPS19W-25-EU

Thomas & Betts Braided Polyester Black Cable Sleeve, 19mm Diameter, 25m Length

812-5817

184

HSB 500-4

Thomas & Betts Yellow 2:1, Heat Shrink Tubing Kit 12.7mm Sleeve Dia. x 6m Length , Shrink-Kon Series

208-8579

185

YSL-7.9-680B

Thomas & Betts Metallic 316 Stainless Steel Roller Ball Cable Tie, 680mm x 7.9 mm, Ty-Met Series

812-5539

186

FO200-50-0RS

Thomas & Betts Hook & Loop Cable Tie Black, 228.6mm x 19.05 mm

299-0797

187

TY527M-NDT

Thomas & Betts Blue Metal Detectable Cable Tie, 340mm x 6.86 mm, Ty-Rap Series

812-5444

188

TY534MX

Thomas & Betts Black Nylon Cable Tie, 152.4mm x 3.56 mm, Ty-Rap Series

812-5624

189

CTP-9-260-0-C

Thomas & Betts Black Polyamide Cable Tie, 260mm x 9 mm, Col-Ty Series

812-5494

190

SRPE-15-0

Thomas & Betts Spiral Wrap 130mm Polyethylene

812-5794

191

 

Hook & Loop Cable Tie Black, 304.8mm x 19.05 mm

299-0854

192

TY29M

Thomas & Betts Natural Nylon Weather Resistant Cable Tie, 762mm x 6.86 mm, Ty-Rap Series

818-7004

193

FOR180-50-9RS

Thomas & Betts Hook & Loop Tape White, 4.572m x 19.05 mm

299-0983

194

TY524MR

Thomas & Betts Natural Nylon Cable Tie, 139.7mm x 3.56 mm, Ty-Rap Series

622-155

195

HSB 375-9

Thomas & Betts White 2:1, Heat Shrink Tubing Kit 9.5mm Sleeve Dia. x 6.5m Length , Shrink-Kon Series

208-8557

196

CTP-9-750-0-C

Thomas & Betts Black Coated Cable Tie, 760mm x 9 mm, Col-Ty Series

812-5501

197

YSL-7.9-1000B

Thomas & Betts Metallic 316 Stainless Steel Roller Ball Cable Tie, 1m x 7.9 mm, Ty-Met Series

812-5536

198

TC5141-NDT

Thomas & Betts Blue Cable Tie Mount 11.15 mm x 17.07mm, 0.19in Max. Cable Tie Width

812-5857

199

HSB63-0

Thomas & Betts Black 2:1, Heat Shrink Tubing Kit 1.6mm Sleeve Dia. x 12m Length , Shrink-Kon Series

208-8917

200

TYH26M

Thomas & Betts Green PA 12 Cable Tie, 281.94mm x 3.56 mm, Ty-Rap Series

812-5576

201

HSB 750-4

Thomas & Betts Yellow 2:1, Heat Shrink Tubing Kit 19.1mm Sleeve Dia. x 5m Length , Shrink-Kon Series

208-8614

202

HSB 187-6

Thomas & Betts Blue 2:1, Heat Shrink Tubing 4.7mm Sleeve Dia. x 9.5m Length

208-8456

203

TYH23M

Thomas & Betts Green Nylon Cable Tie, 91.95mm x 2.29 mm, Ty-Rap Series

812-5567

204

CPS13W-50-EU

Thomas & Betts Braided Polyester Black Cable Sleeve, 13mm Diameter, 50m Length

812-5813

205

TC102-NDT

Thomas & Betts Blue Cable Tie Mount 12.7 mm x 19.05mm, 0.19in Max. Cable Tie Width

812-5873

206

TY548M

Thomas & Betts Natural Nylon Cable Tie, 360.68mm x 4.83 mm, Ty-Rap Series

812-5696

207

TY528MR

Thomas & Betts Natural Nylon Cable Tie, 360.68mm x 4.83 mm, Ty-Rap Series

622-341

208

HSB125-0

Thomas & Betts Black 2:1, Heat Shrink Tubing Kit 3.2mm Sleeve Dia. x 11.5m Length , Shrink-Kon Series

208-8967

209

TY1000-175

Thomas & Betts Natural Nylon Cable Tie, 1.032m x 9 mm, Ty-Fast Series

252-6037

210

SRPE-10-9

Thomas & Betts Spiral Wrap 130mm Polyethylene

812-5766

211

HSB 93-C

Thomas & Betts Clear 2:1, Heat Shrink Tubing Kit 2.4mm Sleeve Dia. x 11.5m Length , Shrink-Kon Series

208-8377

212

CPS08W-100-EU

Thomas & Betts Braided Polyester Black Cable Sleeve, 8mm Diameter, 100m Length

812-5810

213

TY300-40-39-100

Thomas & Betts Green Nylon Cable Tie, 290mm x 3.6 mm, Ty-Fast Series

442-3227

214

CPS05W-150-EU

Thomas & Betts Braided Polyester Black Cable Sleeve, 5mm Diameter, 150m Length

812-5801

215

HSB 750-C

Thomas & Betts Clear 2:1, Heat Shrink Tubing Kit 19.1mm Sleeve Dia. x 5m Length , Shrink-Kon Series

208-8642

216

HSB 375-C

Thomas & Betts Clear 2:1, Heat Shrink Tubing Kit 9.5mm Sleeve Dia. x 6.5m Length , Shrink-Kon Series

208-8563

217

YLS-4.6-100B

Thomas & Betts Metallic 316 Stainless Steel Roller Ball Cable Tie, 100mm x 4.6 mm, Ty-Met Series

812-5504

218

TY33MX

Thomas & Betts Black Nylon Cable Tie, 101.6mm x 2.29 mm, Ty-Rap Series

812-5605

219

TC141

Thomas & Betts Natural Cable Tie Mount 11 mm x 17mm, 4.826mm Max. Cable Tie Width

818-7041

220

SRPE-24-0

Thomas & Betts Spiral Wrap 130mm Polyethylene

812-5807

221

SRPE-19-0

Thomas & Betts Spiral Wrap 130mm Polyethylene

812-5804

222

TT-11-30-0-L-EU

CABLE TIE 133NT 281MM BLK NYL TWIST

186-4146

223

TC5342A-PDT

Thomas & Betts Self Adhesive Cable Tie Mount 28.58 mm x 28.58mm, 0.19in Max. Cable Tie Width

812-5889

224

TYZ528M

Thomas & Betts Blue Fluoropolymer Cable Tie, 360.43mm x 4.57 mm, Ty-Rap Series

812-5488

225

TC102-PDT

Thomas & Betts Blue Cable Tie Mount 12.7 mm x 19.05mm, 0.19in Max. Cable Tie Width

812-5882

226

YLS-4.6-680B

Thomas & Betts Metallic 316 Stainless Steel Roller Ball Cable Tie, 680mm x 4.6 mm, Ty-Met Series

812-5514

227

HSB 250-4

Thomas & Betts Yellow 2:1, Heat Shrink Tubing Kit 6.4mm Sleeve Dia. x 7.5m Length , Shrink-Kon Series

208-8484

228

TY526MR

Thomas & Betts Natural Nylon Cable Tie, 281.94mm x 3.56 mm, Ty-Rap Series

622-307

229

SRPE-12-0

Thomas & Betts Spiral Wrap 130mm Polyethylene

812-5790

230

TY46MF

Thomas & Betts Natural Nylon Cable Tie, 184.15mm x 4.83 mm, Ty-Rap Series

812-5712

231

TYHT25M

Thomas & Betts Green Nylon Cable Tie, 185.67mm x 4.8 mm, Ty-Rap Series

812-5542

232

TT-7-30-0-L-EU

CABLE TIE 133NT 180MM BLK NYL TWIST

186-4147

233

SRPE-10-0

Thomas & Betts Spiral Wrap 130mm Polyethylene

812-5797

234

TC142-NDT

Thomas & Betts Natural Cable Tie Mount 14.3 mm x 23.42mm, 0.3in Max. Cable Tie Width

812-5876

235

SRPE-8-0

Thomas & Betts Spiral Wrap 130mm Polyethylene

812-5788

236

HSB 250-6

Thomas & Betts Blue 2:1, Heat Shrink Tubing 6.4mm Sleeve Dia. x 7.5m Length

208-8490

237

SRPE-8-9

Thomas & Betts Spiral Wrap 130mm Polyethylene

812-5762

238

TY27MX-A

Thomas & Betts Black Nylon Cable Tie, 340.36mm x 6.9 mm, Ty-Rap Series

812-5472

239

TY242M

Thomas & Betts Natural Nylon Weather Resistant Cable Tie, 208.3mm x 3.56 mm, Ty-Rap Series

818-6963

240

TYH242M

Thomas & Betts Green PA 12 Cable Tie, 208.03mm x 3.56 mm, Ty-Rap Series

812-5573

241

DUOSTRIP150RS

Thomas & Betts Wire Stripper 0.5 → 6mm²

296-8245

242

HSB 500-9

Thomas & Betts White 2:1, Heat Shrink Tubing Kit 12.7mm Sleeve Dia. x 6m Length , Shrink-Kon Series

208-8591

243

CABSTRIP4-16RS

Thomas & Betts Wire Stripper 4 → 16mm

296-8172

244

HSB375-0

Thomas & Betts Black 2:1, Heat Shrink Tubing Kit 9.5mm Sleeve Dia. x 6.5m Length , Shrink-Kon Series

208-9033

245

TY546MF

Thomas & Betts Natural Nylon Cable Tie, 184.15mm x 4.83 mm, Ty-Rap Series

812-5716

246

CPS38W-15-EU

Thomas & Betts Braided Polyester Black Cable Sleeve, 38mm Diameter, 15m Length

812-5832

247

TYH25M

Thomas & Betts Green PA 12 Cable Tie, 185.67mm x 4.57 mm, Ty-Rap Series

812-5570

248

HSB 750-9

Thomas & Betts White 2:1, Heat Shrink Tubing Kit 19.1mm Sleeve Dia. x 5m Length , Shrink-Kon Series

208-8636

249

TY546MT

Thomas & Betts Natural Nylon Cable Tie, 184.15mm x 4.83 mm, Ty-Rap Series

812-5719

250

TY23MX-A

Thomas & Betts Black Nylon Cable Tie, 91.95mm x 2.3 mm, Ty-Rap Series

812-5466


Thomas & Betts (Dây rút, Dây thít,...), Thomas & Betts Vietnam