Tận Tâm - Chính Xác - Chuyên Nghiệp

 

STT

MÃ NHÀ SẢN XUẤT

MÔ TẢ SẢN PHẨM

MÃ KHO

1

9AD1201H12

Sanyo Denki San Ace 9AD Series Axial Fan, 120 x 120 x 38mm, 180m³/h, 4.4W, 100 → 240 V ac

817-9160

2

9S0612H4011

Sanyo Denki San Ace 9S Series Axial Fan, 60 x 60 x 25mm, 34.8m³/h, 1.32W, 12 V dc

751-1500

3

9WP0812H4011

Sanyo Denki San Ace 9WP Series Axial Fan, 80 x 80 x 25mm, 61.9m³/h, 1.56W, 12 V dc, IP68

829-8955

4

9S0912F4011

Sanyo Denki San Ace 9S Series Axial Fan, 92 x 92 x 25mm, 75.6m³/h, 1.68W, 12 V dc

751-1529

5

9GA0612H9001

Sanyo Denki San Ace 9GA Series Axial Fan, 60 x 60 x 10mm, 30m³/h, 1.68W, 12 V dc

885-5081

6

9S1224M4011

Sanyo Denki San Ace 9S Series Axial Fan, 119 x 119 x 25mm, 100m³/h, 1.44W, 24 V dc

862-1618

7

9GA0612P7G01

Sanyo Denki San Ace 9GA Series Axial Fan, 60 x 60 x 15mm, 41m³/h, 1.92W, 12 V dc

781-5058

8

9S0912L4011

Sanyo Denki San Ace 9S Series Axial Fan, 92 x 92 x 25mm, 49.8m³/h, 840mW, 12 V dc

751-1526

9

9LG1224P1G001

Sanyo Denki San Ace 9LG Series Axial Fan, 120 x 120 x 38mm, 420m³/h, 38.4W, 24 V dc

862-1630

10

9GA0612G9001

Sanyo Denki San Ace 9GA Series Axial Fan, 60 x 60 x 10mm, 37m³/h, 3.24W, 12 V dc

885-5088

11

9WP1224H1011

Sanyo Denki San Ace 9WP Series Axial Fan, 119 x 119 x 38mm, 168.3m³/h, 5.28W, 24 V dc, IP68

829-8987

12

9LB1224H101

Sanyo Denki San Ace 9LB Series Axial Fan, 120 x 120 x 38mm, 174m³/h, 4.56W, 24 V dc

793-2437

13

9CRA0612P6K001

Sanyo Denki San Ace 9CRA Series Axial Fan, 60 x 60 x 56mm, 137m³/h, 37.2W, 12 V dc

800-4299

14

9GA0912P4J03

Sanyo Denki San Ace 9GA Series Axial Fan, 92 x 92 x 25mm, 132m³/h, 4.68W, 12 V dc

781-5070

15

9LG0812P4G001

Sanyo Denki San Ace 9LG Series Axial Fan, 80 x 80 x 25mm, 92m³/h, 3.6W, 12 V dc

793-2418

16

9GA0924P4G03

Sanyo Denki San Ace 9GA Series Axial Fan, 92 x 92 x 25mm, 116m³/h, 3.6W, 24 V dc

781-5086

17

9GA0812P1H61

Sanyo Denki San Ace 9GA Series Axial Fan, 80 x 80 x 38mm, 135m³/h, 7.2W, 12 V dc

781-5076

18

9S0824M4011

Sanyo Denki San Ace 9S Series Axial Fan, 80 x 80 x 25mm, 49.8m³/h, 1.44W, 24 V dc

751-1516

19

9WP0612H4011

Sanyo Denki San Ace 9WP Series Axial Fan, 60 x 60 x 25mm, 31.8m³/h, 1.32W, 12 V dc, IP68

829-8946

20

9S0924M4011

Sanyo Denki San Ace 9S Series Axial Fan, 92 x 92 x 25mm, 64.2m³/h, 1.68W, 24 V dc

751-1522

21

489-1635-L10

Fan Lead Plug Cord, 1000mm, for use with 9AD1201H12 Fan

862-1649

22

9WP0624H4011

Sanyo Denki San Ace 9WP Series Axial Fan, 60 x 60 x 25mm, 31.8m³/h, 1.44W, 24 V dc, IP68

829-8952

23

9S0812H4011

Sanyo Denki San Ace 9S Series Axial Fan, 80 x 80 x 25mm, 67m³/h, 2.76W, 12 V dc

862-1608

24

9AD0901H121

Sanyo Denki San Ace 9AD Series Axial Fan, 92 x 92 x 38mm, 90m³/h, 4.5W, 100 → 240 V ac

917-1518

25

9LG0612P4H001

Sanyo Denki San Ace 9LG Series Axial Fan, 60 x 60 x 25mm, 47m³/h, 2.04W, 12 V dc

793-2406

26

9S0612M4011

Sanyo Denki San Ace 9S Series Axial Fan, 60 x 60 x 25mm, 24m³/h, 840mW, 12 V dc

751-1504

27

9HV0812P1G001

Sanyo Denki San Ace 9HV Series Axial Fan, 80 x 80 x 38mm, 222m³/h, 40.8W, 12 V dc

817-9141

28

9GA0612P7H01

Sanyo Denki San Ace 9GA Series Axial Fan, 60 x 60 x 15mm, 9m³/h, 1.2W, 12 V dc

781-5067

29

9CRA0848P8G001

Sanyo Denki San Ace 9CRA Series Axial Fan, 80 x 80 x 80mm, 270m³/h, 63.4W, 48 V dc

862-1620

30

9GA0912P1H03

Sanyo Denki San Ace 9GA Series Axial Fan, 92 x 92 x 38mm, 240m³/h, 25.2W, 12 V dc

781-5095

31

9CRA0412J501

Sanyo Denki San Ace 9CRA Series Axial Fan, 40 x 40 x 56mm, 54m³/h, 16.8W, 12 V dc

800-4296

32

9HV0948P1G001

Sanyo Denki San Ace 9HV Series Axial Fan, 92 x 92 x 38mm, 306m³/h, 57.6W, 48 V dc

817-9157

33

9WL0412P3J001

Sanyo Denki San Ace 9WL Series Axial Fan, 40 x 40 x 28mm, 37.8m³/h, 6.24W, 12 V dc, IP68

124-9425

34

9S0812F4011

Sanyo Denki San Ace 9S Series Axial Fan, 80 x 80 x 25mm, 55.8m³/h, 1.32W, 12 V dc

751-1513

35

9PC8666X-S001

Fan Speed Controller, 5 Speeds, 7 → 60 V dc, Pulse Width Modulation

121-9768

36

9HVA0812P1G001

Sanyo Denki San Ace 9HVA Series Axial Fan, 80 x 80 x 38mm, 225m³/h, 42W, 12 V dc

123-7357

37

9S0824L4011

Sanyo Denki San Ace 9S Series Axial Fan, 80 x 80 x 25mm, 40m³/h, 960mW, 24 V dc

862-1602

38

9S0612S4011

Sanyo Denki San Ace 9S Series Axial Fan, 60 x 60 x 25mm, 44m³/h, 2.4W, 12 V dc

862-1605

39

9HV1248P1G001

Sanyo Denki San Ace 9HV Series Axial Fan, 120 x 120 x 38mm, 498m³/h, 96W, 48 V dc

817-9151

40

9WP0912F401

Sanyo Denki San Ace 9WP Series Axial Fan, 92 x 92 x 25mm, 74.5m³/h, 1.68W, 12 V dc, IP68

829-8965

41

9RF1324P3H001

Sanyo Denki San Ace 9RF Series Axial Fan, 131x 136 x 28mm, 120m³/h, 2.2W, 24 V dc

136-0687

42

9WP1212H1011

Sanyo Denki San Ace 9WP Series Axial Fan, 119 x 119 x 38mm, 168.3m³/h, 4.56W, 12 V dc, IP68

829-8980

43

9AD1201H1H

Sanyo Denki San Ace 9AD Series Axial Fan, 120 x 120 x 38mm, 180m³/h, 4.4W, 100 → 240 V ac

132-9167

44

9G1224E1D011

Sanyo Denki 9G Series Axial Fan, 120 x 120 x 38mm, 118cfm, 8.16W, 24 V dc

181-0530

45

9WP0824H4011

Sanyo Denki San Ace 9WP Series Axial Fan, 80 x 80 x 25mm, 61.9m³/h, 1.68W, 24 V dc, IP68

829-8968

46

109P0412K3023

Sanyo Denki 109P Series Axial Fan, 40 x 40 x 28mm, 20.8cfm, 6.6W, 12 V dc

181-0490

47

9G1224H402

Sanyo Denki 9G Series Axial Fan, 120 x 120 x 25mm, 88cfm, 4.08W, 24 V dc

181-0532

48

9RF0912P1H001

SanAce 9RF Reversible flow fan 12V, 92x9

185-4549

49

9G1224G102

Sanyo Denki 9G Series Axial Fan, 120 x 120 x 38mm, 137cfm, 12W, 24 V dc

181-0531

50

9GAX0412P3K001

Sanyo Denki San Ace 9GAX Series Axial Fan, 40 x 40 x 28mm, 48.6m³/h, 11.04W, 12 V dc

136-0688

51

9HV0612P1J001

Sanyo Denki San Ace 9HV Series Axial Fan, 60 x 60 x 38mm, 112.8m³/h, 32.4W, 12 V dc

123-7356

52

9GA0412P3H01

Sanyo Denki San Ace 9GA Series Axial Fan, 40 x 40 x 28mm, 32.4m³/h, 3.36W, 12 V dc

781-5054

53

9WL0624P4S001

Sanyo Denki San Ace 9WL Series Axial Fan, 60 x 60 x 25mm, 84m³/h, 8.16W, 24 V dc, IP68

124-9428

54

9WP0648H402

Sanyo Denki 9WP Series Axial Fan, 60 x 60 x 25mm, 18.7cfm, 1.92W, 48 V dc, IP68

181-0552

55

109R0624H4021

Sanyo Denki 109R Series Axial Fan, 60 x 60 x 25mm, 18.7cfm, 1.44W, 24 V dc

181-0502

56

9GE0412P3K03

Sanyo Denki 9GE Series Axial Fan, 40 x 40 x 28mm, 26.8cfm, 10.08W, 12 V dc

181-0537

57

9GT1224P1S001

SanAce 9GT High Temp fan,24V, 120 x 38mm

185-4535

58

9G0624P4H001

Sanyo Denki 9G Series Axial Fan, 60 x 60 x 25mm, 42.7cfm, 6W, 24 V dc

181-0522

59

109R0824S4D01

Sanyo Denki 109R Series Axial Fan, 80 x 80 x 25mm, 42.4cfm, 2.4W, 24 V dc

181-0506

60

9HV0412P3K001

Sanyo Denki San Ace 9HV Series Axial Fan, 40 x 40 x 28mm, 29.3cfm, 18.3W, 12 V dc

885-5094

61

9RF1312P3H001

Sanyo Denki San Ace 9RF Series Axial Fan, 131x 136 x 28mm, 120m³/h, 1.8W, 12 V dc

136-0686

62

9AD0901H1H

Sanyo Denki San Ace 9AD Series Axial Fan, 92 x 92 x 38mm, 90m³/h, 4.5W, 100 → 240 V ac

132-9166

63

9GA0912P4G03

Sanyo Denki San Ace 9GA Series Axial Fan, 92 x 92 x 25mm, 116m³/h, 3.36W, 12 V dc

781-5089

64

9AD0901M121

Sanyo Denki San Ace 9AD Series Axial Fan, 92 x 92 x 38mm, 70.8m³/h, 3W, 100 → 240 V ac

917-1514

65

9GA0824P4J001

Sanyo Denki 9GA Series Axial Fan, 80 x 80 x 25mm, 73cfm, 6.72W, 24 V dc

181-0535

66

109P0412D602

Sanyo Denki 109P Series Axial Fan, 40 x 40 x 20mm, 10.9cfm, 2.16W, 12 V dc

181-0485

67

9LB1212H101

Sanyo Denki San Ace 9LB Series Axial Fan, 120 x 120 x 38mm, 174m³/h, 4.68W, 12 V dc

793-2428

68

9G1224A401

Sanyo Denki 9G Series Axial Fan, 120 x 120 x 25mm, 100cfm, 5.04W, 24 V dc

181-0529

69

9CRB0412P5S201

Sanyo Denki 9CRB Series Axial Fan, 40 x 40 x 56mm, 31.8cfm, 16.8W, 12 V dc

181-0517

70

9WL0812P4J001

Sanyo Denki San Ace 9WL Series Axial Fan, 80 x 80 x 25mm, 124.2m³/h, 7.2W, 12 V dc, IP68

124-9429

71

9WL0824P4J001

Sanyo Denki San Ace 9WL Series Axial Fan, 80 x 80 x 25mm, 124.2m³/h, 6.72W, 24 V dc, IP68

124-9430

72

109E5724K502

Sanyo Denki 109E Series Axial Fan, 172 x 150 x 51mm, 300cfm, 31.2W, 24 V dc

181-0483

73

9A0812H4011

Sanyo Denki 9A Series Axial Fan, 80 x 80 x 25mm, 36.4cfm, 1.56W, 12 V dc

181-0512

74

9G0612P1G03

Sanyo Denki 9G Series Axial Fan, 60 x 60 x 38mm, 65cfm, 18.5W, 12 V dc

181-0519

75

9WL0948P1H601

SanAce 9WL long life, IP68 waterproof fa

185-4543

76

9GV3612P3J03

Sanyo Denki San Ace 9GV Series Axial Fan, 36 x 36 x 28mm, 33m³/h, 9W, 12 V dc

136-7877

77

9WL0924P4J001

Sanyo Denki San Ace 9WL Series Axial Fan, 92 x 92 x 25mm, 132m³/h, 5.04W, 24 V dc, IP68

124-9432

78

9WP1224H101

Sanyo Denki 9WP Series Axial Fan, 120 x 120 x 38mm, 99cfm, 5.28W, 24 V dc, IP68

181-0554

79

9GV1424P1G001

SanAce 9GV fan 24V, 140 x 38mm G speed

185-4537

80

9RF0924P1H001

SanAce 9RF Reversible flow fan 24V, 92x9

185-4550

81

9GA0412P3J01

Sanyo Denki San Ace 9GA Series Axial Fan, 40 x 40 x 28mm, 33m³/h, 5.88W, 12 V dc

781-5051

82

9GV1412P1G001

SanAce 9GV fan 12V, 140 x 38mm G speed

185-4536

83

9A0924S402

Sanyo Denki 9A Series Axial Fan, 92 x 92 x 25mm, 58.6cfm, 3.6W, 24 V dc

181-0516

84

9LG0912P1F001

Sanyo Denki San Ace 9LG Series Axial Fan, 92 x 92 x 38mm, 174m³/h, 12W, 12 V dc

862-1624

85

9GAX0412P3S001

Sanyo Denki San Ace 9GAX Series Axial Fan, 40 x 40 x 28mm, 54m³/h, 15.6W, 12 V dc

136-0691

86

9HV5724P5H001

Sanyo Denki San Ace 9HV Series Axial Fan, 150 x 172 x 51mm, 738m³/h, 120W, 24 V dc

917-1527

87

9GE0412P3J03

Sanyo Denki 9GE Series Axial Fan, 40 x 40 x 28mm, 24.4cfm, 7.8W, 12 V dc

181-0536

88

9HV0848P1G001

Sanyo Denki San Ace 9HV Series Axial Fan, 80 x 80 x 38mm, 222m³/h, 40.8W, 48 V dc

817-9145

89

9GV1212G4021

Sanyo Denki San Ace 9GV Series Axial Fan, 120 x 120 x 25mm, 289.8m³/h, 20.16W, 12 V dc

136-7884

90

9GV0648P1H031

Sanyo Denki San Ace 9GV Series Axial Fan, 60 x 60 x 38mm, 129m³/h, 24W, 48 V dc

136-7881

91

9WG1212G101-E

Sanyo Denki 9WG Series Axial Fan, 120 x 120 x 38mm, 137cfm, 11.76W, 12 V dc, IP55

181-0547

92

9G0812H1011

Sanyo Denki 9G Series Axial Fan, 80 x 80 x 38mm, 80cfm, 10.8W, 12 V dc

181-0523

93

9WP0812H402

Sanyo Denki 9WP Series Axial Fan, 80 x 80 x 25mm, 36.4cfm, 1.56W, 12 V dc, IP68

181-0553

94

9S0924L4011

Sanyo Denki San Ace 9S Series Axial Fan, 92 x 92 x 25mm, 50m³/h, 960mW, 24 V dc

862-1611

95

9WL0912P4J001

Sanyo Denki San Ace 9WL Series Axial Fan, 92 x 92 x 25mm, 132m³/h, 5.04W, 12 V dc, IP68

124-9431

96

9GT0412P3J001

SanAce 9GT High Temp fan, 12V, 40 x 28mm

185-4526

97

109E1724K502

Sanyo Denki 109E Series Axial Fan, 172 (Dia.) ´ 51mm, 300cfm, 31.2W, 24 V dc

181-0480

98

9GA0612P1J03

Sanyo Denki San Ace 9GA Series Axial Fan, 60 x 60 x 38mm, 105m³/h, 18W, 12 V dc

781-5060

99

109P0412G3013

Sanyo Denki 109P Series Axial Fan, 40 x 40 x 28mm, 14.8cfm, 3.72W, 12 V dc

181-0486

100

9CRA0412P4K03

Sanyo Denki San Ace 9CRA Series Axial Fan, 40 x 40 x 48mm, 55m³/h, 19.2W, 12 V dc

800-4283

101

9LG0624P4H001

Sanyo Denki San Ace 9LG Series Axial Fan, 60 x 60 x 25mm, 47m³/h, 1.92W, 24 V dc

793-2415

102

9CRA0412K501

Sanyo Denki San Ace 9CRA Series Axial Fan, 40 x 40 x 56mm, 57m³/h, 21.6W, 12 V dc

800-4287

103

109P0412H701

Sanyo Denki 109P Series Axial Fan, 40 x 40 x 15mm, 6.4cfm, 1.56W, 12 V dc

181-0488

104

9GT0424P3J001

SanAce 9GT High Temp fan, 24V, 40 x 28mm

185-4528

105

9GA0924P4J03

Sanyo Denki San Ace 9GA Series Axial Fan, 92 x 92 x 25mm, 132m³/h, 4.8W, 24 V dc

781-5082

106

9WL0612P4S001

Sanyo Denki San Ace 9WL Series Axial Fan, 60 x 60 x 25mm, 84m³/h, 8.04W, 12 V dc, IP68

124-9427

107

9G0624G1011

Sanyo Denki 9G Series Axial Fan, 60 x 60 x 38mm, 65cfm, 20.4W, 24 V dc

181-0521

108

9GT0812P4S001

SanAce 9GT High Temp fan,12V, 80 x 25mm

185-4531

109

9CRH0412P5J001

SanAce 9CRH counter rotating fan , 12V,

185-4540

110

9HV0912P1G001

Sanyo Denki San Ace 9HV Series Axial Fan, 92 x 92 x 38mm, 306m³/h, 62.4W, 12 V dc

817-9154

111

109E5724K501

Sanyo Denki 109E Series Axial Fan, 172 x 150 x 51mm, 300cfm, 31.2W, 24 V dc

181-0481

112

9G1224M401

Sanyo Denki 9G Series Axial Fan, 120 x 120 x 25mm, 59cfm, 1.92W, 24 V dc

181-0534

113

9HV5748P5G001

Sanyo Denki San Ace 9HV Series Axial Fan, 150 x 172 x 51mm, 966m³/h, 240W, 48 V dc

917-1520

114

9GA0312P3G001

Sanyo Denki San Ace 9GA Series Axial Fan, 38 x 38 x 28mm, 27m³/h, 4W, 12 V dc

862-1591

115

9LG0824P4G001

Sanyo Denki San Ace 9LG Series Axial Fan, 80 x 80 x 25mm, 92m³/h, 3.36W, 24 V dc

793-2412

116

9GV1448P1G001

SanAce 9GV fan 48V, 140 x 38mm G speed

185-4538

117

9GA0612L9001

Sanyo Denki San Ace 9GA Series Axial Fan, 60 x 60 x 10mm, 14m³/h, 360mW, 12 V dc

885-5085

118

109P0605M702

Sanyo Denki 109P Series Axial Fan, 60 x 60 x 15mm, 10.6cfm, 750mW, 5 V dc

181-0495

119

9GA1212P4S001

SanAce 9GA High Efficiency Fan 12V, 120

185-4545

120

9S0812M4011

Sanyo Denki 9S Series Axial Fan, 80 x 80 x 25mm, 29.3cfm, 960mW, 12 V dc

181-0541

121

109R0624J402

Sanyo Denki 109R Series Axial Fan, 60 x 60 x 25mm, 37.1cfm, 5.76W, 24 V dc

181-0503

122

9A0624H402

Sanyo Denki 9A Series Axial Fan, 60 x 60 x 25mm, 18.7cfm, 1.44W, 24 V dc

181-0510

123

9S0812L4011

Sanyo Denki San Ace 9S Series Axial Fan, 80 x 80 x 25mm, 39.6m³/h, 600mW, 12 V dc

751-1510

124

9GAX0412P3S003

Sanyo Denki San Ace 9GAX Series Axial Fan, 40 x 40 x 28mm, 54m³/h, 15.6W, 12 V dc

136-0692

125

9GV1212P1J01

Sanyo Denki 9HV Series Axial Fan, 120 x 120 x 38mm, 224cfm, 36W, 12 V dc

181-0538

126

9CRE0412P5J03

Sanyo Denki 9CR Series Axial Fan, 40 x 40 x 56mm, 31.8cfm, 16.8W, 12 V dc

181-0518

127

9S0812F401

Sanyo Denki 95 Series Axial Fan, 80 x 80 x 25mm, 55.8m³/h, 1.32W, 12 V dc

181-0540

128

9GT1212P1S001

SanAce 9GT High Temp fan,12V, 120 x 38mm

185-4534

129

9LG1212P1G001

Sanyo Denki San Ace 9LG Series Axial Fan, 120 x 120 x 38mm, 420m³/h, 38.4W, 12 V dc

862-1636

130

109R0605H402

Sanyo Denki 109R Series Axial Fan, 60 x 60 x 25mm, 18.7cfm, 1.7W, 5 V dc

181-0499

131

109P0412H901

Sanyo Denki 109P Series Axial Fan, 40 x 40 x 10mm, 5.3cfm, 840mW, 12 V dc

181-0489

132

9GT0824P4S001

SanAce 9GT High Temp fan,24V, 80 x 25mm

185-4532

133

9GV0412J301

Sanyo Denki San Ace 9GV Series Axial Fan, 40 x 40 x 28mm, 40.8m³/h, 7.2W, 12 V dc

136-7878

134

9L0412H301

Sanyo Denki San Ace 9L Series Axial Fan, 40 x 40 x 28mm, 22m³/h, 1.8W, 12 V dc

793-2402

135

9S1212F4011

Sanyo Denki San Ace 9S Series Axial Fan, 119 x 119 x 25mm, 120m³/h, 2.28W, 12 V dc

751-1535

136

9G1212P4G03

Sanyo Denki 9G Series Axial Fan, 120 x 120 x 25mm, 130cfm, 10.8W, 12 V dc

181-0528

137

109R0812S401

Sanyo Denki 109R Series Axial Fan, 80 x 80 x 25mm, 42.4cfm, 2.16W, 12 V dc

181-0505

138

109P0424J3023

Sanyo Denki 109P Series Axial Fan, 40 x 40 x 28mm, 27.6m³/h, 4.32W, 24 V dc

181-0494

139

9GA1212P4G001

SanAce 9GA High Efficiency Fan 12V, 120

185-4544

140

9WL0424P3G001

Sanyo Denki 9WL Series Axial Fan, 40 x 40 x 28mm, 19.7cfm, 4.8W, 24 V dc, IP68

181-0549

141

109P0424H3013

Sanyo Denki 109P Series Axial Fan, 40 x 40 x 28mm, 11.3cfm, 2.28W, 24 V dc

181-0493

142

9WP0924F401

Sanyo Denki San Ace 9WP Series Axial Fan, 92 x 92 x 25mm, 74.5m³/h, 1.92W, 24 V dc, IP68

829-8977

143

9GV1248P4G011

Sanyo Denki San Ace 9GV Series Axial Fan, 120 x 120 x 25mm, 289.8m³/h, 20.16W, 48 V dc

136-7885

144

9GA0612P1K60

Sanyo Denki San Ace 9GA Series Axial Fan, 60 x 60 x 38mm, 90m³/h, 11.4W, 12 V dc

781-5064

145

9WF0424F6D01

Sanyo Denki 9WF Series Axial Fan, 40 x 40 x 20mm, 7.77cfm, 1.82W, 24 V dc

181-0544

146

9GV0312G301

Sanyo Denki San Ace 9GV Series Axial Fan, 38 x 38 x 28mm, 28.8m³/h, 4.8W, 12 V dc

136-7876

147

109P0412H601

Sanyo Denki 109P Series Axial Fan, 40 x 40 x 20mm, 8cfm, 1.32W, 12 V dc

181-0487

148

9CRB0812P8G001

SanAce 9CRB counter rotating fan , 12V 8

185-4539

149

9L0412M301

Sanyo Denki 9L Series Axial Fan, 40 x 40 x 28mm, 5.65cfm, 540mW, 12 V dc

181-0539

150

9S1212M401

Sanyo Denki 9S Series Axial Fan, 120 x 120 x 25mm, 58.6cfm, 1.56W, 12 V dc

181-0542

151

9GA0712P1H001

Sanyo Denki San Ace 9GA Series Axial Fan, 70 x 70 x 38mm, 115m³/h, 13.2W, 12 V dc

800-4280

152

9GA1248P4G001

SanAce 9GA High Efficiency Fan 48V, 120

185-4548

153

9GV0812P1H03

Sanyo Denki San Ace 9GV Series Axial Fan, 80 x 80 x 38mm, 222m³/h, 36W, 12 V dc

136-7882

154

9BMC24P2G001

SanACE 9BMC Blower fan , 12V 97 x33 mm w

185-4551

155

9WP0412F6002

Sanyo Denki 9WP Series Axial Fan, 40 x 40 x 20mm, 6.5cfm, 720mW, 12 V dc, IP68

181-0550

156

109R0624S401

Sanyo Denki 109R Series Axial Fan, 60 x 60 x 25mm, 23cfm, 1.92W, 24 V dc

181-0504

157

9GA1224P4S001

SanAce 9GA High Efficiency Fan 24V, 120

185-4547

158

9WL0912P1H001

SanAce 9WL long life, IP68 waterproof fa

185-4541

159

9S1212L4011

Sanyo Denki San Ace 9S Series Axial Fan, 119 x 119 x 25mm, 81.6m³/h, 960mW, 12 V dc

751-1532

160

9WL0424P3J001

Sanyo Denki San Ace 9WL Series Axial Fan, 40 x 40 x 28mm, 37.8m³/h, 6.24W, 24 V dc, IP68

124-9426

161

9GA0412P6H001

Sanyo Denki San Ace 9GA Series Axial Fan, 40 x 40 x 20mm, 19.8m³/h, 1.68W, 12 V dc

781-5042

162

9G0824G102

Sanyo Denki 9G Series Axial Fan, 80 x 80 x 38mm, 90cfm, 13.4W, 24 V dc

181-0524

163

9BMC12P2G001

SanACE 9BMC Blower fan , 24V 97 x33 mm w

185-4552

164

109P0624S702

Sanyo Denki 109P Series Axial Fan, 60 x 60 x 15mm, 16.9cfm, 1.92W, 24 V dc

181-0496

165

9AD0901H12

Sanyo Denki San Ace 9AD Series Axial Fan, 92 x 92 x 38mm, 90m³/h, 4.5W, 100 → 240 V ac

132-9165

166

109R0612P4J03

Sanyo Denki 109R Series Axial Fan, 60 x 60 x 25mm, 37.1cfm, 5.64W, 12 V dc

181-0501

167

9G0612P4S001

Sanyo Denki 9G Series Axial Fan, 60 x 60 x 25mm, 49.4cfm, 8.04W, 12 V dc

181-0520

168

9A0624G402

Sanyo Denki 9A Series Axial Fan, 60 x 60 x 25mm, 27.6cfm, 3.12W, 24 V dc

181-0509

169

9A0912G4021

Sanyo Denki 9A Series Axial Fan, 92 x 92 x 25mm, 62.1cfm, 4.68W, 12 V dc

181-0515

170

9WF0424F601

Sanyo Denki 9WF Series Axial Fan, 40 x 40 x 20mm, 7.77cfm, 1.82W, 24 V dc

181-0543

171

9WL0412P3G001

Sanyo Denki 9WL Series Axial Fan, 40 x 40 x 28mm, 19.7cfm, 4.8W, 12 V dc, IP68

181-0548

172

9GA0412P6G001

Sanyo Denki San Ace 9GA Series Axial Fan, 40 x 40 x 20mm, 25m³/h, 2.76W, 12 V dc

781-5048

173

9GT0624P4G001

SanAce 9GT High Temp fan,24V, 60 x 25mm

185-4530

174

9A0612H402

Sanyo Denki 9A Series Axial Fan, 60 x 60 x 25mm, 18.7cfm, 1.32W, 12 V dc

181-0508

175

9WF0424H6D01

Sanyo Denki 9WF Series Axial Fan, 40 x 40 x 20mm, 9.2cfm, 2.64W, 24 V dc

181-0545

176

9GA0712P1G001

Sanyo Denki San Ace 9GA Series Axial Fan, 70 x 70 x 38mm, 159m³/h, 31.2W, 12 V dc

800-4271

177

9GA0312P3K001

Sanyo Denki San Ace 9GA Series Axial Fan, 38 x 38 x 28mm, 36m³/h, 7.4W, 12 V dc

862-1595

178

9A0612G402

Sanyo Denki 9A Series Axial Fan, 60 x 60 x 25mm, 27.6cfm, 2.88W, 12 V dc

181-0507

179

9LG0924P1F001

Sanyo Denki San Ace 9LG Series Axial Fan, 92 x 92 x 38mm, 174m³/h, 12W, 24 V dc

862-1633

180

9G0912G102

Sanyo Denki 9G Series Axial Fan, 92 x 92 x 38mm, 110cfm, 13.2W, 12 V dc

181-0526

181

109P0405H601

Sanyo Denki 109P Series Axial Fan, 40 x 40 x 20mm, 8cfm, 1.6W, 5 V dc

181-0484

182

9G0824H1011

Sanyo Denki 9G Series Axial Fan, 80 x 80 x 38mm, 80cfm, 10.1W, 24 V dc

181-0525

183

9GA0812P1S61

Sanyo Denki San Ace 9GA Series Axial Fan, 80 x 80 x 38mm, 156m³/h, 11.28W, 12 V dc

781-5073

184

109P0824H701

Sanyo Denki 109P Series Axial Fan, 80 x 80 x 15mm, 32.1cfm, 2.4W, 24 V dc

181-0497

185

9WL0924P1H001

SanAce 9WL long life, IP68 waterproof fa

185-4542

186

9LG0924P4S001

Sanyo Denki San Ace 9LG Series Axial Fan, 92 x 92 x 25mm, 101m³/h, 2.64W, 24 V dc

793-2424

187

9GA1224P4G001

SanAce 9GA High Efficiency Fan 24V, 120

185-4546

188

109R0612H4021

Sanyo Denki 109R Series Axial Fan, 60 x 60 x 25mm, 18.7cfm, 1.32W, 12 V dc

181-0500

189

9LG0912P4S001

Sanyo Denki San Ace 9LG Series Axial Fan, 92 x 92 x 25mm, 101m³/h, 2.64W, 12 V dc

793-2421

190

9WF0424H7D01

Sanyo Denki 9WF Series Axial Fan, 40 x 40 x 15mm, 6.9cfm, 2.04W, 24 V dc

181-0546

191

9S0924F4011

Sanyo Denki San Ace 9S Series Axial Fan, 92 x 92 x 25mm, 76m³/h, 2.16W, 24 V dc

862-1614

192

9WP0612H402

Sanyo Denki 9WP Series Axial Fan, 60 x 60 x 25mm, 18.7cfm, 1.32W, 12 V dc, IP68

181-0551

193

9GT0612P4G001

SanAce 9GT High Temp fan,12V, 60 x 25mm

185-4529

194

109P0424G3013

Sanyo Denki 109P Series Axial Fan, 40 x 40 x 28mm, 14.8cfm, 4.56W, 24 V dc

181-0492

195

9GV0624P1G03

Sanyo Denki San Ace 9GV Series Axial Fan, 60 x 60 x 38mm, 142.2m³/h, 33.6W, 24 V dc

136-7880

196

9GV0612P1G03

Sanyo Denki San Ace 9GV Series Axial Fan, 60 x 60 x 38mm, 142.2m³/h, 33.6W, 12 V dc

136-7879

197

9A0824S4021

Sanyo Denki 9A Series Axial Fan, 80 x 80 x 25mm, 42.4cfm, 2.4W, 24 V dc

181-0514

198

109P0412M701

Sanyo Denki 109P Series Axial Fan, 40 x 40 x 15mm, 5.3cfm, 1.14W, 12 V dc

181-0491

199

9S1212M4011

Sanyo Denki San Ace 9S Series Axial Fan, 119 x 119 x 25mm, 99.6m³/h, 1.56W, 12 V dc

751-1538

200

9A0824H402

Sanyo Denki 9A Series Axial Fan, 80 x 80 x 25mm, 36.4cfm, 1.68W, 24 V dc

181-0513