Tận Tâm - Chính Xác - Chuyên Nghiệp

Ổ CỨNG GẮN TRONG (SOLID STATE DRIVES)
HÌNH ẢNH MÔ TẢ SẢN PHẨM MÃ HÀNG ĐƠN GIÁ
(gồm VAT)
Plus & Ultra II
120GB SSD Plus SanDisk
Ổ cứng gắn trong 120GB SSD Plus SanDisk
(*Read up to 530MB/s; *Write up to 400MB/s)
Thời hạn BH: 3 năm
SDSSDA-120G-G27 759,000
240GB SSD Plus SanDisk
Ổ cứng gắn trong 240GB SSD Plus SanDisk
(*Read up to 530MB/s; *Write up to 440MB/s)
Thời hạn BH: 3 năm
SDSSDA-240G-G26 1,445,400
480GB SSD Plus SanDisk
Ổ cứng gắn trong 480GB SSD Plus SanDisk
(*Read up to 535MB/s; *Write up to 445MB/s)
Thời hạn BH: 3 năm
SDSSDA-480G-G26 3,729,000
960GB SSD Plus SanDisk
Ổ cứng gắn trong 960GB SSD Plus SanDisk
(*Read up to 535MB/s; *Write up to 450MB/s)
Thời hạn BH: 3 năm
SDSSDA-960G-G26 7,370,000
Ultra (Công nghệ 3D NAND, tuổi thọ và độ bền cao)
250GB SSD Ultra 3D SanDisk
Ổ cứng gắn trong 250GB SSD Ultra 3D SanDisk (*Read up to 550MB/s; *Write up to 525MB/s)
Thời hạn BH: 3 năm
SDSSDH3-250G-G25 1,776,500
500GB SSD Ultra 3D SanDisk
Ổ cứng gắn trong 500GB SSD Ultra 3D SanDisk (*Read up to 560MB/s; *Write up to 530MB/s)
Thời hạn BH: 3 năm
SDSSDH3-500G-G25 3,086,600
1TB SSD Ultra 3D SanDisk
Ổ cứng gắn trong 1TB SSD Ultra 3D SanDisk (*Read up to 560MB/s; *Write up to 530MB/s)
Thời hạn BH: 3 năm
SDSSDH3-1T00-G25 6,173,200