Tận Tâm - Chính Xác - Chuyên Nghiệp

HÌNH ẢNH MÔ TẢ SẢN PHẨM MÃ HÀNG ĐƠN GIÁ
(GỒM VAT)
Extreme 500 Portable
ổ cứng gắn ngoài 250GB SSD EXT 500
(*Read up to 415MB/s; *Write up to 365MB/s) (Nhẹ, nhỏ gọn trong lòng bàn tay)
Thời hạn Bảo hành: 3 năm
SDSSDEXT-250G-G25 2,996,400
ổ cứng gắn ngoài 500GB SSD EXT 500
(*Read up to 430MB/s; *Write up to 415MB/s) (Nhẹ, nhỏ gọn trong lòng bàn tay)
Thời hạn Bảo hành: 3 năm
SDSSDEXT-500G-G25 4,680,500