Tận Tâm - Chính Xác - Chuyên Nghiệp


STT

MÃ NHÀ SẢN XUẤT

MÔ TẢ SẢN PHẨM

MÃ KHO

1

PF11000 11611851055

Filter Fan, 109 x 109mm, 25m³/h, 12 V dc, IP54

251-009

2

FLZ530 17121000000

Pfannenberg, Enclosure Thermostat, Adjustable, NO, DIN Rail, 120 → 240 V ac

103-257

3

PF11000 11611101055

Filter Fan, 109 x 109mm, 18m³/h, 230 V ac, IP54

250-882

4

PFA10000 11710001055

Fan Filter, Exhaust 109 x 109mm, Fabric

250-876

5

PF22000 11622101055

Filter Fan, 145 x 145mm, 61m³/h, 230 V ac, IP54

250-860

6

PFA20000 11720003055

Fan Filter, Exhaust 145 x 145mm, Fabric

250-854

7

FLZ520 17111000000

Pfannenberg, Enclosure Thermostat, Adjustable, NC, DIN Rail, 240 V ac

103-106

8

PF43000 11643101055

Filter Fan, 252 x 252mm, 256m³/h, 230 V ac, IP54

251-065

9

FLH-T1000 17099310007

Enclosure Heater, 1000W, 230 V, 100 x 150 x 164mm

779-0808

10

PF32000 11832101055

Filter Fan, 202 x 202mm, 110m³/h, 230 V ac, IP54

667-6729

11

FLZ530 17121000003

Pfannenberg, Enclosure Thermostat, Adjustable, NO, DIN Rail, 120 V ac

103-241

12

FLH100 17010005007

Enclosure Heater, 100W, 110 → 250 V ac, 140 x 70 x 50mm

103-421

13

PF65000 11665102055

Filter Fan, 320 x 320mm, 480m³/h, 230 V ac, IP54

251-071

14

PTF60700 11687102055

Filter Fan, 470 x 470mm, 370m³/h, 230 V ac, IP54

904-8039

15

PF67000 11667103055

Filter Fan, 320 x 320mm, 945m³/h, 230 V ac, IP55

667-6745

16

FLH-T250 17025315007

Enclosure Heater, 250W, 115 V, 100 x 150 x 164mm

779-0781

17

FLZ520 17111000010

Pfannenberg, Enclosure Thermostat, Adjustable, NC, DIN Rail, 240 V ac

103-184

18

PF66000 11666022055

Filter Fan, 320 x 320mm, 640m³/h, 400 V ac, IP54

250-927

19

PFA20000 11920001055

Fan Filter, Exhaust 145 x 145mm, Fabric

250-747

20

FLH-T250 17025310007

Enclosure Heater, 250W, 230 V, 100 x 150 x 164mm

779-0788

21

Filter Mat 18611600036

Fan Filter, Mat, 212 x 200mm, Synthetic Fibre

744-4618

22

FLH075 17007505007

Enclosure Heater, 75W, 110 → 250 V ac, 140 x 70 x 50mm

103-156

23

PF32000 11632101055

Filter Fan, 202 x 202mm, 110m³/h, 230 V ac, IP54

667-6710

24

Filter Mat 18611600030

Fan Filter, Mat, 119 x 119mm, Synthetic Fibre

744-4595

25

PF11000 11611801055

Filter Fan, 109 x 109mm, 18m³/h, 24 V dc, IP54

250-999

26

Filter Mat 18611600078

Fan Filter, Mat, 210 x 210mm,

779-0839

27

FLH045 17004505007

Enclosure Heater, 45W, 110 → 250 V ac, 65 x 70 x 50mm

103-207

28

PFA20000 11720001050

Fan Filter, Exhaust 145 x 145mm,

904-8014

29

PF3000 11031109000

Filter Fan, 250 x 250mm, 146m³/h, 230 V ac, IP55

380-8914

30

PF11000 11611151055

Filter Fan, 109 x 109mm, 18m³/h, 115 V ac, IP54

250-905

31

FLZ530 17121000004

Pfannenberg, Enclosure Thermostat, Adjustable, NO, DIN Rail, 120 → 240 V ac

103-235

32

PF22000 11622103055

Filter Fan, 145 x 145mm, 56m³/h, 230 V ac, IP55

251-015

33

PRH030M 17000305317

Enclosure Heater, 30W, 230 V ac, 45 x 29.5 x 50mm

804-7561

34

PFA60000 11760002055

Fan Filter, Exhaust 320 x 320mm, Fabric

251-021

35

FLZ541 17141000000

Pfannenberg, Enclosure Thermostat, Adjustable, NC, NO, Snap-In, 120 → 240 V ac

667-6760

36

PEF180 18110000002

Pfannenberg Enclosure Fan Module, 170m³/h, 161mm, 24 V dc

744-4583

37

Filter Mat 18611600029

Fan Filter, Mat, 87 x 87mm, Synthetic Fibre

744-4592

38

FLZ542 17142000000

Pfannenberg, Enclosure Thermostat, Adjustable, NC, Snap-In, 240 V ac

667-6767

39

FLZ520 17111000003

Pfannenberg, Enclosure Thermostat, Adjustable, NC, DIN Rail, 240 V ac

103-279

40

PF66000 11666103055

Filter Fan, 320 x 320mm, 770m³/h, 230 V ac, IP55

250-775

41

FLZ520 17111000013

Pfannenberg, Enclosure Thermostat, Adjustable, NC, DIN Rail, 240 V ac

103-099

42

FLZ520 17111000014

Pfannenberg, Enclosure Thermostat, Adjustable, NC, DIN Rail, 240 V ac

103-263

43

PF5000 11041109000

Filter Fan, 325 x 325mm, 267m³/h, 230 V ac, IP55

380-8920

44

FLH400 17040010007

Enclosure Heater, 400W, 230 V ac, 223.5 x 85 x 104mm

103-320

45

FLH250 17025010007

Enclosure Heater, 250W, 230 V ac, 183.5 x 85 x 104mm

103-342

46

FLZ510 17103000000

Pfannenberg, Enclosure Thermostat, Adjustable, Changeover, DIN Rail, 100 → 250 V ac

103-386

47

FLZ510 17103000003

Pfannenberg, Enclosure Thermostat, Adjustable, Changeover, DIN Rail, 100 → 250 V ac

103-370

48

FLH150 17015005007

Enclosure Heater, 150W, 110 → 250 V ac, 215 x 70 x 50mm

103-544

49

PFA40000 11740003055

Fan Filter, Exhaust 252 x 252mm, Fabric

250-848

50

FLH060 17006005007

Enclosure Heater, 60W, 110 → 250 V ac, 140 x 70 x 50mm

103-162

51

PF22000 11622151055

Filter Fan, 145 x 145mm, 61m³/h, 115 V ac, IP54

250-898

52

Filter Mat 18611600081

Fan Filter, Mat, 277 x 277mm,

779-0826

53

PTF61000 11681100055

Filter Fan, 470 x 470mm, 582m³/h, 230 V ac, IP33

904-8032

54

PF42500 11642101055

Filter Fan, 252 x 252mm, 156m³/h, 230 V ac, IP54

251-087

55

PF65000 11665152055

Filter Fan, 320 x 320mm, 480m³/h, 115 V ac, IP54

251-043

56

FLH400 17040015007

Enclosure Heater, 400W, 115 V ac, 223.5 x 85 x 104mm

103-308

57

PF67000 11667152055

Filter Fan, 320 x 320mm, 845m³/h, 115 V ac, IP54

667-6748

58

Filter Mat 18611600031

Fan Filter, Mat, 170 x 170mm, Synthetic Fibre

744-4599

59

PF65000 11665103055

Filter Fan, 320 x 320mm, 505m³/h, 230 V ac, IP55

250-781

60

PF22000 11622101050

Filter Fan, 145 x 70.1mm, 230 V ac, IP54

904-8004

61

FLZ510 17103000004

Pfannenberg, Enclosure Thermostat, Adjustable, Changeover, DIN Rail, 100 → 250 V ac

103-392

62

FLZ600 17207000000

Enclosure Hygrostat, Adjustable, 40 → 90%RH, 230 V ac/dc, DIN Rail

103-178

63

PF67000 11667102055

Filter Fan, 320 x 320mm, 845m³/h, 230 V ac, IP54

667-6739

64

FLH-T600 17060310007

Enclosure Heater, 600W, 230 V, 100 x 150 x 164mm

779-0797

65

FLZ520 17111000004

Pfannenberg, Enclosure Thermostat, Adjustable, NC, DIN Rail, 240 V ac

103-112

66

PF43000 11643103055

Filter Fan, 252 x 252mm, 233m³/h, 230 V ac, IP55

250-797

67

Filter Mat 18611600074

Fan Filter, Mat, 210 x 210mm,

779-0823

68

PF43000 11643101050

Filter Fan, 252 x 119.1mm, 24 V dc, 230 V ac, IP54

904-8017

69

FLH400 17040015107

Enclosure Heater, 400W, 115 V ac, 223.5 x 85 x 104mm

103-291

70

FLZ510 17103000014

Pfannenberg, Enclosure Thermostat, Adjustable, Changeover, DIN Rail, 100 → 250 V ac

103-134

71

PFH 500 230V 17050610030

Enclosure Heater, 500W, 230 V, 142 x 88 x 126mm

829-9144

72

PRH020M 17000205317

Enclosure Heater, 10W, 230 V ac, 45 x 29.5 x 50mm

804-7568

73

DTS9041 13249041000

Enclosure Cooling Unit, 870W, 570m³/h, 230 V ac

513-4401

74

Filter Mat 18611600037

Fan Filter, Mat, 279 x 264mm, Synthetic Fibre

744-4612

75

FLZ510 17103000010

Pfannenberg, Enclosure Thermostat, Adjustable, Changeover, DIN Rail, 100 → 250 V ac

103-140

76

PF43000 11843151055

Filter Fan, 252 x 252mm, 256m³/h, 115 V ac, IP54

250-961

77

PFA30000 11730003055

Fan Filter, Exhaust 202 x 202mm, Fabric

667-6732

78

FLZ510 17103000013

Pfannenberg, Enclosure Thermostat, Adjustable, Changeover, DIN Rail, 100 → 250 V ac

103-128

79

FLH-T400 17040315007

Enclosure Heater, 400W, 115 V, 100 x 150 x 164mm

779-0794

80

PF22000 11822151055

Filter Fan, 145 x 145mm, 61m³/h, 115 V ac, IP54

250-810

81

FLH-T400 17040310007

Enclosure Heater, 400W, 230 V, 100 x 150 x 164mm

779-0785

82

PFA30000 11730001055

Fan Filter, Exhaust 202 x 202mm, Fabric

667-6723

83

FLZ610 17218100000

Enclosure Thermo Hygrostat, Changeover, 0 → +60°C, 40 → 90%RH, 230 V ac/dc

667-6757

84

PF32000 11632101050

Filter Fan, 201.9 x 93mm, 24 V dc, 230 V ac, IP54

904-8008

85

PFA60000 11760003055

Fan Filter, Exhaust 320 x 320mm, Fabric

250-832

86

FLH250 17025010107

Enclosure Heater, 250W, 230 V ac, 183.5 x 85 x 104mm

103-336

87

FLH-T1000 17099315007

Enclosure Heater, 1000W, 115 V, 100 x 150 x 164mm

779-0817

88

PF42500 11842101055

Filter Fan, 252 x 252mm, 156m³/h, 230 V ac, IP54

250-977

89

PFA40000 11940001055

Fan Filter, Exhaust 252 x 252mm, Fabric

250-731

90

FLH250 17025015007

Enclosure Heater, 250W, 115 V ac, 183.5 x 85 x 104mm

103-415

91

PF42500 11642151055

Filter Fan, 252 x 252mm, 156m³/h, 115 V ac, IP54

251-100

92

PRH010M 17000105317

Enclosure Heater, 10W, 230 V ac, 45 x 29.5 x 50mm

804-7559

93

FLZ510 17105000000

Pfannenberg, Enclosure Thermostat, Adjustable, Changeover, Snap-In, 230 V ac

904-8048

94

PFA10000 11710001050

Fan Filter, Exhaust 109 x 109mm,

904-8010

95

Filter Mat 18611600033

Fan Filter, Mat, 284 x 284mm, Synthetic Fibre

744-4602

96

FLH-T800 17080310007

Enclosure Heater, 800W, 230 V, 100 x 150 x 164mm

779-0801

97

PF67000 11867102055

Filter Fan, 320 x 320mm, 845m³/h, 230 V ac, IP54

667-6754

98

PTF61000 11681102055

Filter Fan, 470 x 470mm, 500m³/h, 230 V ac, IP54

904-8036

99

PF66000 11666152055

Filter Fan, 320 x 320mm, 640m³/h, 115 V ac, IP54

250-949

100

FLZ530 17121000014

Pfannenberg, Enclosure Thermostat, Adjustable, NO, DIN Rail, 120 V ac

103-572

101

PF22000 11822101055

Filter Fan, 145 x 145mm, 61m³/h, 230 V ac, IP54

250-983

102

FLZ530 17121000010

Pfannenberg, Enclosure Thermostat, Adjustable, NO, DIN Rail, 120 V ac

103-550

103

PFH 650 230V 17065610030

Enclosure Heater, 650W, 230 V, 142 x 88 x 126mm

829-9157

104

PTFA60000 11786001055

Fan Filter, Exhaust 414 x 414mm,

904-8045

105

PF42500 11642103055

Filter Fan, 252 x 252mm, 145m³/h, 230 V ac, IP55

250-804

106

FLH-T600 17060315007

Enclosure Heater, 600W, 115 V, 100 x 150 x 164mm

779-0791

107

FLZ543 17143000000

Pfannenberg, Enclosure Thermostat, Adjustable, NO, Snap-In, 120 V ac

667-6776

108

PFH 200 230V 17020610030

Enclosure Heater, 200W, 230 V, 142 x 88 x 126mm

829-9138

109

PFH 300 230V 17030610030

Enclosure Heater, 300W, 230 V, 142 x 88 x 126mm

829-9132

110

FLH250 17025015107

Enclosure Heater, 250W, 115 V ac, 183.5 x 85 x 104mm

103-285

111

PFA40000 11740001055

Fan Filter, Exhaust 252 x 252mm, Fabric

251-037

112

PFH 1000 230V 17099610030

Enclosure Heater, 1000W, 230 V, 142 x 88 x 126mm

829-9154

113

PF32000 11632151055

Filter Fan, 202 x 202mm, 110m³/h, 115 V ac, IP54

667-6713

114

PF32000 11632103055

Filter Fan, 202 x 202mm, 100m³/h, 230 V ac, IP55

667-6726

115

FLZ530 17121000013

Pfannenberg, Enclosure Thermostat, Adjustable, NO, DIN Rail, 120 V ac

103-566

116

PFA30000 11930001055

Fan Filter, Exhaust 202 x 202mm, Fabric

667-6735

117

PFH 1200 230V 17099910030

Enclosure Heater, 1200W, 230 V, 142 x 88 x 126mm

829-9166

118

FLH400 17040010107

Enclosure Heater, 400W, 230 V ac, 223.5 x 85 x 104mm

103-314

119

PFA40000 11740001050

Fan Filter, Exhaust 252 x 252mm,

904-8026

120

PFA60000 11760002050

Fan Filter, Exhaust 320 x 320mm,

904-8020

121

PFA30000 11730001050

Fan Filter, Exhaust 201.9 x 201.9mm,

904-8023

122

PFH 500 115V 17050615030

Enclosure Heater, 500W, 115 V, 142 x 88 x 126mm

829-9148

123

PFH 800 230V 17080610030

Enclosure Heater, 800W, 230 V, 142 x 88 x 126mm

829-9150

124

Filter Mat 18611600032

Fan Filter, Mat, 216 x 216mm, Synthetic Fibre

744-4609

125

PF67000 11667022055

Filter Fan, 320 x 320mm, 845m³/h, 400 V ac, IP54

667-6741

126

PF66000 11666102055

Filter Fan, 320 x 320mm, 640m³/h, 230 V ac, IP54

250-933

127

PF32000 11632801055

Filter Fan, 202 x 202mm, 110m³/h, 24 V dc, IP54

667-6717

128

Filter Mat 18611600066

Fan Filter, Mat, 115 x 115mm,

779-0814

129

PFH 1000 115V 17099615030

Enclosure Heater, 1000W, 115 V, 142 x 88 x 126mm

829-9163

130

FLZ541 17141000010

Pfannenberg, Enclosure Thermostat, Adjustable, NC, NO, Snap-In, 120 → 240 V ac

667-6763

131

Filter Mat 18611600035

Fan Filter, Mat, 166 x 156mm, Synthetic Fibre

744-4615

132

PF43000 11643151055

Filter Fan, 252 x 252mm, 256m³/h, 115 V ac, IP54

251-093

133

PF43000 11843101055

Filter Fan, 252 x 252mm, 256m³/h, 230 V ac, IP54

250-955

134

PF22000 11622801055

Filter Fan, 145 x 145mm, 61m³/h, 24 V dc, IP54

250-911

135

PFA60000 1196000205

Fan Filter, Exhaust 320 x 320mm, Fabric

250-826

136

Filter Mat 18611600034

Fan Filter, Mat, 116 x 108mm, Synthetic Fibre

744-4606