Tận Tâm - Chính Xác - Chuyên Nghiệp

USB Flash Drives
USB Flash drive SANDISK Mini and Fashion model (USB 2.0)
8GB CZ33 Cruzer Fit - USB 2.0 - Kích thước siêu nhỏ, gọn
Bảo hành 05 năm
SDCZ33-008G-B35 114,240
16GB CZ33 Cruzer Fit - USB 2.0 - Kích thước siêu nhỏ, gọn
Bảo hành 05 năm
SDCZ33-016G-B35 115,360
32GB CZ33 Cruzer Fit - USB 2.0 - Kích thước siêu nhỏ, gọn
Bảo hành 05 năm
SDCZ33-032G-B35 198,240
64GB CZ33 Cruzer Fit - USB 2.0 - Kích thước siêu nhỏ, gọn
Bảo hành 05 năm
SDCZ33-064G-B35 383,040
8GB CZ71 Cruzer Force - USB 2.0 - Thân Inox sáng bóng, rắn chắc
Bảo hành 05 năm
SDCZ71-008G-B35 115,360
16GB CZ71 Cruzer Force - USB 2.0 - Thân Inox sáng bóng, rắn chắc
Bảo hành 05 năm
SDCZ71-016G-B35 114,240
32GB CZ71 Cruzer Force - USB 2.0 - Thân Inox sáng bóng, rắn chắc
Bảo hành 05 năm
SDCZ71-032G-B35 187,040
64GB CZ71 Cruzer Force - USB 2.0 - Thân Inox sáng bóng, rắn chắc
Bảo hành 05 năm
SDCZ71-064G-B35 403,200
8GB CZ50 Cruzer Blade - USB 2.0 - Không nắp - Màu đỏ
Bảo hành 05 năm
SDCZ50-008G-B35 104,160
16GB CZ50 Cruzer Blade - USB 2.0 - Không nắp - Màu đỏ
Bảo hành 05 năm
SDCZ50-016G-B35 105,280
USB Flash drive SANDISK Mini and Fashion model (USB 3.0)
  16GB CZ600 Cruzer Glide USB 3.0 SanDisk - Thiết kế dạng trượt
Bảo hành 05 năm
SDCZ600-016G-G35 116,480
32GB CZ600 Cruzer Glide USB 3.0 SanDisk - Thiết kế dạng trượt
Bảo hành 05 năm
SDCZ600-032G-G35 187,040
64GB CZ600 Cruzer Glide USB 3.0 SanDisk - Thiết kế dạng trượt
Bảo hành 05 năm
SDCZ600-064G-G35 398,720
  16GB CZ48 Ultra - USB 3.0 - Tốc độ đọc 100MB/s - Màu đen
Bảo hành 05 năm
SDCZ48-016G-U46 135,520
32GB CZ48 Ultra - USB 3.0 - Tốc độ đọc 100MB/s - Màu đen
Bảo hành 05 năm
SDCZ48-032G-U46 203,840
64GB CZ48 Ultra - USB 3.0 - Tốc độ đọc 100MB/s - Màu đen
Bảo hành 05 năm
SDCZ48-064G-U46 463,680
128GB CZ48 Ultra - USB 3.0 - Tốc độ đọc 100MB/s - Màu đen
Bảo hành 05 năm
SDCZ48-128G-U46 868,000
  16GB CZ430 Ultra Fit - USB 3.1 - Nhỏ gọn, Tốc độ đọc 150MB/s
Bảo hành 05 năm
SDCZ430-016G-G46 152,320
32GB CZ430 Ultra Fit - USB 3.1 - Nhỏ gọn, Tốc độ đọc 130MB/s
Bảo hành 05 năm
SDCZ430-032G-G46 221,760
64GB CZ430 Ultra Fit - USB 3.1 - Nhỏ gọn, Tốc độ đọc 130MB/s
Bảo hành 05 năm
SDCZ430-064G-G46 434,560
128GB CZ430 Ultra Fit - USB 3.1 - Nhỏ gọn, Tốc độ đọc 130MB/s
Bảo hành 05 năm
SDCZ430-128G-G46 885,920
16GB CZ73 Ultra Flair - USB 3.0 - Nhỏ gọn, vỏ bọc Inox, sang trọng, Tốc độ đọc 130MB/s
Bảo hành 05 năm
SDCZ73-016G-G46 142,240
32GB CZ73 Ultra Flair - USB 3.0 - Nhỏ gọn, vỏ bọc Inox, sang trọng, Tốc độ đọc 150MB/s
Bảo hành 05 năm
SDCZ73-032G-G46 208,320
64GB CZ73 Ultra Flair - USB 3.0 - Nhỏ gọn, vỏ bọc Inox, sang trọng, Tốc độ đọc 150MB/s
Bảo hành 05 năm
SDCZ73-064G-G46 408,800
128GB CZ73 Ultra Flair - USB 3.0 - Nhỏ gọn, vỏ bọc Inox, sang trọng, Tốc độ đọc 150MB/s
Bảo hành 05 năm
SDCZ73-128G-G46 808,640
256GB CZ73 Ultra Flair - USB 3.0 - Nhỏ gọn, vỏ bọc Inox, sang trọng, Tốc độ đọc 150MB/s
Bảo hành 05 năm
SDCZ73-256G-G46 1,979,040
64GB CZ73 Ultra Flair USB 3.0 SanDisk - Xanh dương
Bảo hành 05 năm
SDCZ73-064G-G46B 500,640
128GB CZ73 Ultra Flair USB 3.0 SanDisk - Xanh dương
Bảo hành 05 năm
SDCZ73-128G-G46B 937,440
USB Flash drive OTG SANDISK
Dành cho máy tính và thiết bị chạy hệ điều hành Android!
16GB DD1 Dual Drive USB 2.0/Micro USB SanDisk
Bảo hành 05 năm
SDDD1-016G-G35 123,200
32GB DD1 Dual Drive USB 2.0/Micro USB SanDisk
Bảo hành 05 năm
SDDD1-032G-G35 193,760
64GB DD1 Dual Drive USB 2.0/Micro USB SanDisk
Bảo hành 05 năm
SDDD1-064G-G35 364,000
128GB DD1 Dual Drive USB 2.0/Micro USB SanDisk
Bảo hành 05 năm
SDDD1-128G-G35 714,560
16GB DD2 Ultra OTG - USB 3.0/Micro USB - Tốc độ đọc 130MB/s
Bảo hành 05 năm
SDDD2-016G-GAM46 168,000
32GB DD2 Ultra OTG - USB 3.0/Micro USB - Tốc độ đọc 150MB/s
Bảo hành 05 năm
SDDD2-032G-GAM46 241,920
64GB DD2 Ultra OTG - USB 3.0/Micro USB - Tốc độ đọc 150MB/s
Bảo hành 05 năm
SDDD2-064G-GAM46 448,000
128GB DD2 Ultra OTG - USB 3.0/Micro USB - Tốc độ đọc 150MB/s
Bảo hành 05 năm
SDDD2-128G-GAM46 874,720
32GB DD3 Ultra OTG - USB 3.0/Micro USB - Tốc độ đọc 150MB/s
Bảo hành 05 năm
SDDD3-032G-G46 231,840
64GB DD3 Ultra OTG - USB 3.0/Micro USB - Tốc độ đọc 150MB/s
Bảo hành 05 năm
SDDD3-064G-G46 418,880
128GB DD3 Ultra OTG - USB 3.0/Micro USB - Tốc độ đọc 150MB/s
Bảo hành 05 năm
SDDD3-128G-G46 825,440
USB Flash drive OTG SANDISK (USB 3.0)
Dành cho máy tính và iPhone, iPad!
32GB iXpand IX30, Lightning/ USB 3.0 Connector
Bảo hành 02 năm
SDIX30N-032G-PN6NN 957,600
64GB iXpand IX30, Lightning/ USB 3.0 Connector
Bảo hành 02 năm
SDIX30N-064G-PN6NN 1,059,520
128GB iXpand IX30, Lightning/ USB 3.0 Connector
Bảo hành 02 năm
SDIX30N-128G-PN6NE 1,606,080
16GB iXpand Mini IX40, Lightning/ USB 3.0 Connector
Bảo hành 02 năm
SDIX40N-016G-GN6NN 602,560
32GB iXpand Mini IX40, Lightning/ USB 3.0 Connector
Bảo hành 02 năm
SDIX40N-032G-GN6NN 754,880
64GB iXpand Mini IX40, Lightning/ USB 3.0 Connector
Bảo hành 02 năm
SDIX40N-064G-GN6NN 995,680
128GB iXpand Mini IX40, Lightning/ USB 3.0 Connector
Bảo hành 02 năm
SDIX40N-128G-GN6NE 1,284,640
USB Flash drive OTG SANDISK (USB 3.1) Dành cho máy tính và Smartphone cổng Type-C!
32GB DDC2 Ultra OTG - Type-C/ USB3.1 Connector
Bảo hành 05 năm
SDDDC2-032G-G46 295,680
64GB DDC2 Ultra OTG - Type-C/ USB3.1 Connector
Bảo hành 05 năm
SDDDC2-064G-G46 500,640
128GB DDC2 Ultra OTG - Type-C/ USB3.1 Connector
Bảo hành 05 năm
SDDDC2-128G-G46 913,920