Tận Tâm - Chính Xác - Chuyên Nghiệp

Máy in nhãn: 

STT

MÔ TẢ

Mã đặt hàng

Đơn giá

(Chưa VAT)

Đơn giá

(gồm VAT)

1

DYMO LabelWriter 450 Turbo Label Printer (S0838860)

686-8105

3,700,000

4,070,000

2

DYMO LabelWriter 450 Label Printer (S0838810)

686-8095

3,831,000

4,214,100

3

DYMO LabelWriter 450 Duo Label Printer (S0838960)

686-8108

6,915,500

7,607,050

4

DYMO LabelWriter 450 Twin Turbo (S0838910)

686-8102

6,600,000

7,260,000

5

DYMO LabelWriter 4XL Label Printer (S0904960)

686-8111

8,617,000

9,478,700