Tận Tâm - Chính Xác - Chuyên Nghiệp

STT

MÃ ĐẶT HÀNG

MODEL

MÔ TẢ SẢN PHẨM

ĐƠN GIÁ

1

T0053222499

Weller P 51

Power unit switchable, 50 W, 120 V / 240 V with US plug

2,956,800

2

T0053252699N

Weller PU 81

Power unit, 80 W, 230 V, analogue

2,650,900

3

T0053278699N

Weller PUD 151

Power Unit 150 W

6,974,000

4

T0053278670N

Weller PUD 151R

Power unit, 1 channel, 150 W

7,952,800

5

T0053295699N

Weller PUD 81i

Power unit, 80 W

4,894,000

6

T0053400699N

Weller WD 1

Power Unit 80 W / 230 V

4,465,800

7

T0053402699N

Weller WD 1000 Set

Soldering station, 1 channel, 80 W

8,014,000

8

T0053402670N

Weller WD 1000T Set

Soldering station, 1 channel, 80 W

8,523,800

9

T0053415699N

Weller WD 1M

Power Unit 150 W (160 W)

7,810,100

10

T0053250699N

Weller WS 81 Set

Soldering station, 1 channel, 80 W / 230 V, analog

5,709,700

11

T0053277670N

Weller WSD 121 Set

Soldering station, 1 channel 120 W / 230 V

9,461,800

12

T0053276699N

Weller WSD 151 Set

Soldering station, 1 channel, 150 W / 230 V

12,255,500

13

T0053296699N

Weller WSD 81i SE Set

Soldering station, 1 channel, 80 W / 230 V

 

14

T0053297699N

Weller WSD 81i Set

Soldering station, 1 channel, 80 W / 230 V

 

(Dry cleaning)

15

T0053294699

Weller WSD 81i Set

Soldering station, 1 channel, 80 W / 230 V

3,800,000

(Wet cleaner)

16

T0052820699N

Weller WSF 81D5

Solder Feeder System 80 W

31,729,600

17

T0052822699N

Weller WSF 81D8

Solder Feeder System 80 W

33,503,700

18

T0053293699N

Weller WSM 1C

WSM 1C - Rechargeable soldering station with micro soldering iron WMRP and soldering tip RT 3, chisel 1,3 mm and safety rest KH 17 with dry cleaner

9,930,800

19

T0053434699N

Weller WT 1

1-Channel Power Unit, 90 W (95 W)

4,108,800

20

T0053436699N

Weller WT 1010

1-Channel Soldering Station digital 90 W (95 W)

7,605,000

21

T0053438699N

Weller WT 1010H

1-Channel Soldering Station, 150 W

8,357,000

22

T0053439699N

Weller WT 1011H

1-Channel Soldering Station, 150 W

9,686,160

23

T0053440699N

Weller WT 1012

1-Channel Soldering Station digital 90 W (95 W)

6,364,200

24

T0053441699N

Weller WT 1013

1-Channel Soldering Station digital 90 W (95 W)

6,573,960

25

T0053442699N

Weller WT 1014

1-Channel Soldering Station digital 90 W (95 W)

6,696,360

26

T0053435699N

Weller WT 1H

1-Channel Power Unit, 150 W

5,997,000

27

T0053220699N

Weller WTCP 51

1-Channel Soldering Station, 50 W

4,343,500

28

T0053417699N

Weller WX 1

1-Channel Power Unit, 200 W

9,380,200

29

T0053418699N

Weller WX 1010

1-Channel Soldering Station, 200 W

11,984,000

30

T0053419699N

Weller WX 1011

1-Channel Soldering Station, 200 W

13,580,900

31

T0053427699N

Weller WX 1012

1-Channel Soldering Station, 200 W

14,111,100

32

T0053420699N

Weller WX 2

2-Channel Power Unit, 200 W (255 W)

10,583,300

33

T0053421699N

Weller WX 2020

2-Channel Soldering Station, 200 W (255 W)

20,534,500

34

T0053422699N

Weller WX 2021

2-Channel Soldering Station, 200 W (255 W)

22,002,800

35

T0053298699

Weller WE 1010

WE 1010 SOLDERING STATION 230V F (70 W)

2,600,000

 

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

* Quý khách cần chào già theo đơn hàng, vui lòng liên hệ chúng tôi ngay: Weller@nguyenxuong.com

 
Weller Vietnam