Tận Tâm - Chính Xác - Chuyên Nghiệp


 

STT

MÃ NHÀ SẢN XUẤT

MÔ TẢ SẢN PHẨM

MÃ KHO

1

SONFL1AC230W/A

SONFL1 Sounder Beacon, Amber Xenon, 230 V ac

617-3586

2

SONFL1AC230R/R

SONFL1 Sounder Beacon, Red Xenon, 230 V ac

617-3592

3

SONFL1XDC24R/R-H

SONFL1 Sounder Beacon, Red Xenon, 24 V dc

617-3558

4

BEXCS11005D24DC-RD

BExCS110-05D Sounder Beacon, 110dB, Red Xenon, 24 V dc, ATEX

623-3307

5

IS-MC1-R/R

IS-MC1 Sounder Beacon, 100dB, Red LED, 16 → 28 V dc, ATEX

615-6890

6

AL105NAC230R/A

AL105N Sounder Beacon, 105dB, Amber Xenon, 230 V ac

223-1284

7

E2XCS1125EG24DC-RD

ExCS112-05 Sounder Beacon, 113dB, Red Xenon, 24 V dc, ATEX

615-7231

8

AL105NDC24R/B

AL105N Sounder Beacon, 105dB, Blue Xenon, 24 V dc

617-3643

9

BEXBG05D24DC-AM

Explosion Proof Xenon, Flashing Beacon BExBG05 Series, Amber, Surface Mount, 20 → 28 V dc

476-7684

10

AL105NAC230R/R

AL105N Sounder Beacon, 105dB, Red Xenon, 230 V ac

223-1290

11

A112NAC230R

A112 Red 45 Tone Electronic Sounder, 230 V ac, 119dB at 1 Metre

615-6929

12

BEXBG05D115AC-RD

Explosion Proof Xenon, Flashing Beacon BExBG05 Series, Red, Surface Mount, 115 V ac

617-3659

13

BEXCS11005D230AC-RD

BExCS110-05D Sounder Beacon, 110dB, Red Xenon, 230 V ac, ATEX

623-3335

14

SONFL1XDC24W/A-H

SONFL1 Sounder Beacon, Amber Xenon, 24 V dc

617-3609

15

IS-MB1-R/R

Intrinsically Safe LED, Flashing Beacon IS-mB1 Series, Red, Surface Mount, 16 → 28 V dc

615-6878

16

E2XCS11205EG230AC-RD

ExCS112-05 Sounder Beacon, 113dB, Red Xenon, 230 V ac, ATEX

615-7269

17

BEXBG05D24DC-RD

Explosion Proof Xenon, Flashing Beacon BExBG05 Series, Red, Surface Mount, 20 → 28 V dc

473-1124

18

BEXBG05D230AC-AM

Explosion Proof Xenon, Flashing Beacon BExBG05 Series, Amber, Surface Mount, 230 V ac

473-1102

19

SON4DC24R/R

SON4 Sounder Beacon, Red Xenon, 24 V dc

192-9479

20

BEXBG05D230AC-RD

Explosion Proof Xenon, Flashing Beacon BExBG05 Series, Red, Surface Mount, 230 V ac

476-7690

21

A100AC230R

A100 Red 32 Tone Electronic Sounder, 230 V ac, 104dB at 1 Metre

223-1278

22

IS-MC1-R/A

IS-MC1 Sounder Beacon, 100dB, Amber LED, 16 → 28 V dc, ATEX

615-6907

23

A100DCR

A100 Red 32 Tone Electronic Sounder, 24 V dc, 104dB at 1 Metre

223-1262

24

L101DC24R/A

Xenon, Flashing Beacon L101 Series, Amber, Surface Mount, 20 → 28 V

223-1341

25

E2XB05EG24DC-AM

Explosion Proof Xenon, Strobe Beacon E2xB05 Series, Amber, Surface Mount, 20 → 28 V dc

615-7225

26

AL112NAC115R/R

AL112N Sounder Beacon, 112dB, Red Xenon, 115 V ac

617-3637

27

AL105NDC24R/R

AL105N Sounder Beacon, 105dB, Red Xenon, 24 V dc

223-1329

28

L101AC230R/A

Xenon, Flashing Beacon L101 Series, Amber, Surface Mount, 230 V ac

223-1363

29

E2XS112EG230AC

E2XS112E Black 45 Tone Electronic Sounder, 230 V ac, 116dB at 1 Metre, ATEX

615-7203

30

E2XB05EG230AC-AM

Explosion Proof Xenon, Strobe Beacon E2xB05 Series, Amber, Surface Mount, 230 V ac

615-7247

31

AL112NAC115R/A

AL112N Sounder Beacon, 112dB, Amber Xenon, 115 V ac

617-3621

32

A121DCR

A121 Red 45 Tone Electronic Sounder, 24 V dc, 126dB at 1 Metre

223-1391

33

A105NAPPXDC024R-UL

Red User Recordable Voice Alarm, 110dB, 24 V dc

772-0786

34

IS-MB1-R/A

Intrinsically Safe LED, Flashing Beacon IS-mB1 Series, Amber, Surface Mount, 16 → 28 V dc

615-6884

35

AB105LDAAC230G/R

AB105LDA Sounder Beacon, 112dB, Red LED, 230 V ac

772-0815

36

MA121AC230G

Marine Grey 32 Tone Electronic Sounder, 230 V ac, 126dB at 1 Metre

237-8888

37

SON4AC230R/R

SON4 Sounder Beacon, Red Xenon, 230 V ac

192-9485

38

BEXDS110D24DC

BEXDS Red 32 Tone Electronic Sounder, 24 V dc, 117dB at 1 Metre, ATEX

667-4073

39

SONFL1DC12W/A-H

SONFL1 Sounder Beacon, Amber Xenon, 12 V dc

617-3542

40

SONF1DC24R

Sonora Red 10 Tone Electronic Sounder, 10 → 30 V dc, 100dB at 1 Metre

617-3700

41

SONF1AC230R

Sonora Red 10 Tone Electronic Sounder, 230 V ac, 100dB at 1 Metre

617-3744

42

STB2ACG

Sonora STB Beacon Tower, , 230 V ac

772-0821

43

IS-MA1

IS Red 49 Tone Electronic Sounder, 16 → 28 V dc, 100dB at 1 Metre, ATEX

615-6862

44

A105AC230R-N

A105 Red 32 Tone Electronic Sounder, 230 V ac, 112dB at 1 Metre

223-5208

45

L101XDC024BW/A

Xenon, Flashing Beacon L101 Series, Amber, Surface Mount, 20 → 28 V dc

617-3520

46

SONF1DC24W-H

Sonora White 10 Tone Electronic Sounder, 24 V dc, 100dB at 1 Metre

617-3671

47

IS-A105N-R

IS-A105N Red 49 Tone Electronic Sounder, 16 → 28 V dc, 105dB at 1 Metre, ATEX

617-3508

48

BEDHEADW

Bedhead White 8 Tone Electronic Sounder, 24 V dc, 90dB at 1 Metre

257-1762

49

E2XCS11205EG230AC-AM

ExCS112-05 Sounder Beacon, 113dB, Amber Xenon, 230 V ac, ATEX

615-7275

50

A112NAC115R

A112 Red 45 Tone Electronic Sounder, 115 V ac, 119dB at 1 Metre

617-3766

51

SONF1AC115R

Sonora Red 10 Tone Electronic Sounder, 115 V ac, 100dB at 1 Metre

617-3750

52

A131AC230G1

Grey Siren, 90 → 264 V ac, 131dB at 1 Metre

772-0802

53

E2XB05EG230AC-RD

Explosion Proof Xenon, Strobe Beacon E2xB05 Series, Red, Surface Mount, 230 V ac

615-7219

54

AL112NAC230R/R

AL112N Sounder Beacon, 112dB, Red Xenon, 230 V ac

615-6935

55

AB105LDADC24G/R

AB105LDA Sounder Beacon, 112dB, Red LED, 24 V dc

772-0818

56

BEXCS11005D24DC-AM

BExCS110-05D Sounder Beacon, 110dB, Amber Xenon, 24 V dc, ATEX

623-3313

57

BEXS110D24DC

BEXS110 Red 32 Tone Electronic Sounder, 24 V dc, 117dB at 1 Metre, ATEX

473-1095

58

AB105LDAAC230G/A

AB105LDA Sounder Beacon, 112dB, Amber LED, 230 V ac

772-0824

59

BEXDS120D24DC-IECEX

BEXDS Red 32 Tone Electronic Sounder, 24 V dc, 121dB at 1 Metre, ATEX

667-4070

60

BEXBG15D230AC-AM

Explosion Proof Xenon, Flashing Beacon BExBG15 Series, Amber, Surface Mount, 230 V ac

476-7713

61

ST-L101XDC024G

Sonora ST Xenon Beacon, Green Xenon, Flashing Light Effect, 24 V dc

772-0874

62

STA3DC024G

Sonora STA Beacon Tower, , 24 V dc

772-0849

63

AL105NDC24R/A

AL105N Sounder Beacon, 105dB, Amber Xenon, 24 V dc

223-1313

64

A121AC230R

A120 Red 45 Tone Electronic Sounder, 230 V ac, 126dB at 1 Metre

223-1408

65

STB3ACG

Sonora STB Beacon Tower, , 230 V ac

772-0833

66

BEXCS11005D230AC-AM

BExCS110-05D Sounder Beacon, 110dB, Amber Xenon, 230 V ac, ATEX

623-3329

67

AL112NDC24R/R

AL112N Sounder Beacon, 112dB, Red Xenon, 24 V dc

615-7124

68

SON2AC230R

Sonora Red 32 Tone Electronic Sounder, 230 V ac, 104dB at 1 Metre

192-9463

69

L101XAC230BR/R

Xenon, Flashing Beacon L101 Series, Red, Surface Mount, 230 V ac

223-1357

70

ST-L101HAC230R

Sonora ST LED Beacon, Red LED, Flashing or Steady Light Effect, 230 V ac

772-0880

71

ST-L101XDC024A

Sonora ST Xenon Beacon, Amber Xenon, Flashing Light Effect, 24 V dc

772-0859

72

MA121DC24G

Marine Grey 32 Tone Electronic Sounder, 10 → 30 V dc, 126dB at 1 Metre

237-8872

73

AL105NDC24R/G

AL105N Sounder Beacon, 105dB, Green Xenon, 24 V dc

617-3665

74

AB105LDADC24G/A

AB105LDA Sounder Beacon, 112dB, Amber LED, 24 V dc

772-0811

75

AL112NAC230R/A

AL112N Sounder Beacon, 112dB, Amber Xenon, 230 V ac

615-6913

76

BEXS110E230AC

BEXS110E Red 32 Tone Electronic Sounder, 230 V ac, 117dB at 1 Metre, ATEX

476-7678

77

SON2DC24W

Sonora White 32 Tone Electronic Sounder, 10 → 30 V dc, 104dB at 1 Metre

192-9457

78

BEXCS110-05D115AC-RD

BExCS110-05D Sounder Beacon, 110dB, Red Xenon, 115 V ac, ATEX

617-3772

79

SONF1DC24R-H

Sonora Red 10 Tone Electronic Sounder, 18 → 30 V dc, 100dB at 1 Metre

617-3693

80

E2XB05EG24DC-RD

Explosion Proof Xenon, Strobe Beacon E2xB05 Series, Red, Surface Mount, 20 → 28 V dc

615-7196

81

AB105STRAC230G/X

AB105STR Sounder Beacon, 112dB Xenon, 230 V ac

772-0809

82

ST-L101XDC024R

Sonora ST Xenon Beacon, Red Xenon, Flashing Light Effect, 24 V dc

772-0852

83

ST-L101HAC230A

Sonora ST LED Beacon, Amber LED, Flashing or Steady Light Effect, 230 V ac

772-0887

84

AL112NDC24R/A

AL112N Sounder Beacon, 112dB, Amber Xenon, 24 V dc

615-7130

85

BEXS110D230AC

BEXS110D Red 32 Tone Electronic Sounder, 230 V ac, 117dB at 1 Metre, ATEX

339-5749

86

SONF1DC24W

Sonora White 10 Tone Electronic Sounder, 10 → 30 V dc, 100dB at 1 Metre

617-3716

87

SONFL1XDC12R/R-H

SONFL1 Sounder Beacon, Red Xenon, 12 V dc

617-3615

88

ST-L101HDC030B

Sonora ST LED Beacon, Blue LED, Flashing or Steady Light Effect, 24 V dc

772-0896

89

ST-L101HDC030R

Sonora ST LED Beacon, Red LED, Flashing or Steady Light Effect, 24 V dc

772-0871

90

SP25-3001-G

e2s Green Lens for use with AB105STR Series

772-0912

91

MBL1DC24G/A

LED, Strobe Beacon MBL1 Series, Amber, Wall Mount, 10 → 50 V dc

615-7168

92

STA3AC230G

Sonora STA Beacon Tower, , 230 V ac

772-0843

93

BEXS110D115AC

BEXS110 Red 32 Tone Electronic Sounder, 115 V ac, 117dB at 1 Metre, ATEX

617-3514

94

AL105DC24CL-N

AL105N Sounder Beacon, 105dB, Clear Xenon, 24 V dc

617-3687

95

ST-L101XAC230A

Sonora ST Xenon Beacon, Amber Xenon, Flashing Light Effect, 230 V ac

772-0868

96

STB3DCG

Sonora STB Beacon Tower, , 24 V dc

772-0830

97

SONF1AC230W

Sonora White 10 Tone Electronic Sounder, 230 V ac, 100dB at 1 Metre

617-3722

98

BEXS110E24DC

BEXS110E Red 23 Tone Electronic Sounder, 24 V dc, 117dB at 1 Metre, ATEX

339-5531

99

SONFL1AC115W/A

SONFL1 Sounder Beacon, Amber Xenon, 115 V ac

617-3564

100

MBL1AC230G/R

LED, Strobe Beacon MBL1 Series, Red, Wall Mount, 230 V ac

615-7152

101

ST-L101XAC230G

Sonora ST Xenon Beacon, Green Xenon, Flashing Light Effect, 230 V ac

772-0877

102

STB2DCG

Sonora STB Beacon Tower, , 24 V dc

772-0827

103

MBL1DC24G/R

LED, Strobe Beacon MBL1 Series, Red, Wall Mount, 10 → 50 V dc

615-7146

104

L101DC24R/R

Xenon, Flashing Beacon L101 Series, Red, Surface Mount, 20 → 28 V

263-5951

105

ST-L101HAC230G

Sonora ST LED Beacon, Green LED, Flashing or Steady Light Effect, 230 V ac

772-0903

106

BEXBG15D24DC-AM

Explosion Proof Xenon, Flashing Beacon BExBG15 Series, Amber, Surface Mount, 20 → 28 V dc

476-7707

107

AB105STRDC24G/X

AB105STR Sounder Beacon, 112dB Xenon, 24 V dc

772-0805

108

L101DC12W/R

Xenon, Flashing Beacon L101 Series, Red, Surface Mount, 10 → 14 V dc

617-3536

109

SP25-3001-R

e2s Red Lens for use with AB105STR Series

772-0906

110

ST-L101XAC230B

Sonora ST Xenon Beacon, Blue Xenon, Flashing Light Effect, 230 V ac

772-0865

111

MV121DC024G-UL

Grey User Recordable Voice Alarm, 126dB, 24 V dc

772-0798

112

BEXBG15D230AC-RD

Explosion Proof Xenon, Flashing Beacon BExBG15 Series, Red, Surface Mount, 230 V ac

476-7741

113

SP25-3001-A

e2s Amber Lens for use with AB105STR Series

772-0900

114

L101DC12AM

Xenon, Flashing Beacon L101 Series, Amber, Surface Mount, 10 → 14 V

263-5945

115

SONFL1AC115R/R

SONFL1 Sounder Beacon, Red Xenon, 115 V ac

617-3570

116

SON2DC24R

Sonora Red 32 Tone Electronic Sounder, 10 → 30 V dc, 104dB at 1 Metre

192-9441

117

E2XS112EG24DC

E2XS112E Black 45 Tone Electronic Sounder, 10 → 30 V dc, 116dB at 1 Metre, ATEX

615-7180

118

ST-L101HDC030G

Sonora ST LED Beacon, Green LED, Flashing or Steady Light Effect, 24 V dc

772-0893

119

ST-L101XDC024B

Sonora ST Xenon Beacon, Blue Xenon, Flashing Light Effect, 24 V dc

772-0861

120

E2XCS11205EG24DC-AM

ExCS112-05 Sounder Beacon, 113dB, Amber Xenon, 24 V dc, ATEX

615-7253

121

MV121AC230G-UL

Grey User Recordable Voice Alarm, 126dB, 230 V ac

772-0792

122

L101DC12R/R

Xenon, Flashing Beacon L101 Series, Red, Surface Mount, 10 → 14 V

223-1335

123

ST-L101XAC230R

Sonora ST Xenon Beacon, Red Xenon, Flashing Light Effect, 230 V ac

772-0855

124

BEXDS120D230AC

BEXDS Red 32 Tone Electronic Sounder, 230 V ac, 121dB at 1 Metre, ATEX

667-4089

125

SP25-3001-B

e2s Blue Lens for use with AB105STR Series

772-0919

126

ST-L101HDC030A

Sonora ST LED Beacon, Amber LED, Flashing or Steady Light Effect, 24 V dc

772-0883

127

STA2DC024G

Sonora STA Beacon Tower, , 24 V dc

772-0837

128

BEXBG15D24DC-RD

Explosion Proof Xenon, Flashing Beacon BExBG15 Series, Red, Surface Mount, 20 → 28 V dc

476-7735

129

A105NAPPXAC230R-UL

Red User Recordable Voice Alarm, 110dB, 230 V ac

772-0795

130

SONF1AC115W

Sonora White 10 Tone Electronic Sounder, 115 V ac, 100dB at 1 Metre

617-3738


e2s Vietnam