Tận Tâm - Chính Xác - Chuyên Nghiệp

Công ty Nguyên Xương là Đại lý Ủy quyền của Panduit (USA) tại Việt Nam.
 
Panduit's new products: Cable Cleats for Short Circuit Protection - Stainless Steel Trefoil Cable Cleat

 
 

No.

Brochure

Download

1

PANDUIT Industrial Electrical Solutions

2

PANDUIT - WIRE HARNESS

Sản xuất / Lắp ráp dây điện ô tô (xe hơi)

3

PANDUIT - RELIABLE INDUSTRIAL ENVIRONMENTAL

4

PANDUIT - CONTROL PANEL PERFORMANCE PRODUCTS

5

PANDUIT - COMPREHENSIVE RELIABLE SAFETY

6

Dây rút nhập khẩu Panduit - Giải pháp cho ngành Năng lượng mặt trời - Solar Energy Solutions

7

Đầu Cosse / Cos nối dây điện
STT

NHÀ SẢN XUẤT

MÃ HÀNG

DÀI (mm)

BẢN RỘNG (mm)

MÀU SẮC

SỐ LƯỢNG SỢI / TÚI

ĐƠN GIÁ / SỢI

1

PANDUIT

PLT.6SM-C0

71

1.8

Black

100

1,000

2

PANDUIT

PLT1M-C0

99

2.5

Black

100

2,000

3

PANDUIT

PLT1M-C30

99

2.5

Black

100

2,440

4

PANDUIT

PLT1M-C86

99

2.5

Blue

100

3,200

5

PANDUIT

PLT1.5M-C0

142

2.5

Black

100

2,200

6

PANDUIT

PLT2M-C0

203

2.5

Black

100

2,620

7

PANDUIT

PLC1.5I-S8-C

155

3.43

Natural

100

4,740

8

PANDUIT

PLT2I-C186

203

3.43

Blue

100

8,180

9

PANDUIT

PLT2I-C76

203

3.43

Blue, Aqua

100

25,750

10

PANDUIT

PLT2I-C86

203

3.43

Blue

100

5,020

11

PANDUIT

PLT1.5I-C

142

3.61

Natural

100

1,690

12

PANDUIT

PLT1.5I-C0

142

3.61

Black

100

2,080

13

PANDUIT

PLT2I-C0

203

3.61

Black

100

3,000

14

PANDUIT

PLT2I-C30

203

3.61

Black

100

3,300

15

PANDUIT

PLT2.5I-C0

246

3.68

Black

100

7,300

16

PANDUIT

PLT3I-C0

290

3.68

Black

100

4,200

17

PANDUIT

PLT4I-C0

368

3.68

Black

100

5,470

18

PANDUIT

PLT1S-C0

122

4.83

Black

100

2,330

19

PANDUIT

PLT2S-C186

185

4.83

Blue

100

6,780

20

PANDUIT

PLT2S-C86

185

4.83

Blue

100

3,980

21

PANDUIT

PLT2S-C

188

4.83

Natural

100

2,160

22

PANDUIT

PLT2S-C0

188

4.83

Black

100

2,300

23

PANDUIT

PLT2.5S-C

249

4.83

Natural

100

4,130

24

PANDUIT

PLT2.5S-C0

249

4.83

Black

100

4,690

25

PANDUIT

PLT3S-C0

292

4.83

Black

100

4,630

26

PANDUIT

PLT4S-C0

368

4.83

Black

100

6,000

27

PANDUIT

PLC4S-S10-C

381

4.83

Natural

100

9,410

28

PANDUIT

PLT4.5S-C0

394

4.83

Black

100

6,670

29

PANDUIT

PLT5S-C0

444

4.83

Black

100

6,800

30

PANDUIT

PLT2H-L0

206

7.62

Black

50

5,710

31

PANDUIT

PLT6LH-L

556

7.62

Natural

50

10,390

32

PANDUIT

PLT10LH-L

871

7.62

Natural

50

23,400

33

PANDUIT

PLT4H-C0

368

7.62

Black

100

10,393

34

PANDUIT

PLT4H-TL0

368

7.62

Black

250

9,490

35

PANDUIT

PLT6H-L0

530

8.89

Black

50

20,500

36

PANDUIT

PLT6H-C0

530

8.89

Black

100

19,260

37

PANDUIT

PRT5EH-C0

511

12.7

Black

100

31,000

38

PANDUIT

PRT6EH-C0

564

12.7

Black

100

39,770

39

PANDUIT

PLT8EH-C0

719

12.7

Black

100

41,330

               

40

PANDUIT

PLT.6SM-M0

71

1.8

Black

1000

490

41

PANDUIT

PLT.7M-M0

79

2.29

Black

1000

500

42

PANDUIT

PLT1M-M

99

2.5

Natural

1000

600

43

PANDUIT

PLT1M-M0

99

2.5

Black

1000

600

44

PANDUIT

PLT1.5M-M

142

2.5

Natural

1000

1,010

45

PANDUIT

PLT1.5M-M0

142

2.5

Black

1000

900

46

PANDUIT

PLT2M-M

203

2.5

Natural

1000

1,500

47

PANDUIT

PLT2M-M0

203

2.5

Black

1000

1,500

48

PANDUIT

PLT1.5I-M0

142

3.61

Black

1000

1,024

49

PANDUIT

PLT1.5I-M30

142

3.61

Black

1000

1,280

50

PANDUIT

PLT1.5I-M6

142

3.61

Blue

1000

1,250

51

PANDUIT

PLT2I-M0

203

3.61

Black

1000

1,840

52

PANDUIT

PLT2.5I-M

246

3.68

Natural

1000

1,680

53

PANDUIT

PLT3I-M

290

3.68

Natural

1000

2,820

54

PANDUIT

PLT3I-M0

290

3.68

Black

1000

2,900

55

PANDUIT

PLT1.5S-M

158

4.83

Natural

1000

1,270

56

PANDUIT

PLT1.5S-M30

158

4.83

Black

1000

1,520

57

PANDUIT

PLT2S-M

188

4.83

Natural

1000

900

58

PANDUIT

PLT2S-M0

188

4.83

Black

1000

1,900

59

PANDUIT

PLT2S-M30

188

4.83

Black

1000

1,680

60

PANDUIT

PLT2.5S-M0

249

4.83

Black

1000

2,470

61

PANDUIT

PLT3S-M

292

4.83

Natural

1000

2,350

62

PANDUIT

PLT3S-M0

292

4.83

Black

1000

3,100

63

PANDUIT

PLT4S-M

368

4.83

Natural

1000

3,950

64

PANDUIT

PLT4S-M0

368

4.83

Black

1000

5,400* Đơn giá trên chưa bao gồm 10% VAT.

* Quý khách cần chào giá theo đơn hàng, vui lòng liên hệ để chúng tôi gửi chào giá: Panduit@nguyenxuong.com