Tận Tâm - Chính Xác - Chuyên Nghiệp

Băng tải nhựa Habasit - Modular Plastic belts
 

 
STT Nhà sản xuất Sản phẩm Bánh răng
(Sprocket)
1 Habasit Series 0800 (Nominal pitch 8.0 mm (0.3"))  
2 Habasit M0863 Micropitch Cone Top 0.3" MTW M0800
3 Habasit M0870 Micropitch Flat Top 0.3" M0800
4 Habasit M0873 Micropitch Non Slip 0.3" M0800
5 Habasit M0876 Micropitch Diamond Top 0.3" M0800
6 Habasit M0885 Micropitch Flush Grid 0.3" M0800
7 Habasit Series 1000 (Nominal pitch 12.7 mm (0.5"))  
8 Habasit M1065 Flat Top 0.5" HyCLEAN M1000
9 Habasit Series 1100 (Nominal pitch 12.7 mm (0.5"))  
10 Habasit M1185 Flush Grid 0.5" M1100
11 Habasit Series 1200 (Nominal pitch 12.7 mm (0.5"))  
12 Habasit M1220 ActivXchange 0.5" M1200
13 Habasit M1220 Flat Top 0.5" M1200
14 Habasit M1220 GripTop 0.5" M1200
15 Habasit M1220 HighGrip-L 0.5" M1200
16 Habasit M1230 Flush Grid 0.5" M1200
17 Habasit M1233 Flush Grid 0.5" M1200
18 Habasit M1234 Nub Top Flush Grid 0.5" M1200
19 Habasit M1280 ActivXchange 0.5" M1200
20 Habasit M1280 Flush Grid 0.5" M1200
21 Habasit Series SM605 / CM605 (Nominal pitch 0.5" (12.7 mm))  
22 Habasit CM605 (Curved Mesh)  
23 Habasit SM605 (Smooth Mesh)  
24 Habasit SM605 GT (GripTop)  
25 Habasit Series HDS605 (Nominal pitch 0.5" (12.7 mm))  
26 Habasit HDS605 FT (Flat Top)  
27 Habasit HDS605 TT (Texture Top)  
28 Habasit Series 106 (Nominal pitch 0.75" (19.1 mm))  
29 Habasit 106 10 (106 Mesh Top 10% Open)  
30 Habasit 106 22 (106 Flush Grid 22% Open)  
31 Habasit 106 FT (106 Flat Top)  
32 Habasit 106 RT (106 Rough Top)  
33 Habasit 106 V (Vacuum)  
34 Habasit Series 2400 (Nominal pitch 25.4 mm (1"))  
35 Habasit M2420 ActivXchange 1" M2400
36 Habasit M2420 Flat Top 1" M2400
37 Habasit M2423 Non Slip 1" M2400
38 Habasit M2470 ActivXchange 1" M2400
39 Habasit M2470 Flat Top 1" M2400
40 Habasit M2470 Flat Top 1" MTW M2400
41 Habasit M2470 GripTop 1" M2400
42 Habasit M2472 Perforated Flat Top 1" M2400
43 Habasit M2480 ActivXchange 1" M2400
44 Habasit M2480 Flush Grid 1" M2400
45 Habasit Series 2500 (Nominal pitch 25.4mm (1"))  
46 Habasit M2510 Flat Top 1" M2500
47 Habasit M2511 Mesh Top 1" M2500
48 Habasit M2514 Nub Top 1" M2500
49 Habasit M2516 Diamond Top 1" M2500
50 Habasit M2520 Flat Top 1" M2500
51 Habasit M2520 GripTop 1" M2500
52 Habasit M2520 Roller Top 1" M2500
53 Habasit M2527 Minirib 1" M2500
54 Habasit M2531 Raised Rib 1" M2500
55 Habasit M2533 Flush Grid 1" M2500
56 Habasit M2533 Flush Grid 1" MTW M2500
57 Habasit M2533 GripTop 1" M2500
58 Habasit M2533 Roller Top 1" M2500
59 Habasit M2585 Flush Grid 1" M2500
60 Habasit M2586 Raised Rib 1" M2500
61 Habasit Series 2600 (Nominal pitch 25.4 mm (1"))  
62 Habasit M2620 Flat Top Heavy Duty 1" M2600
63 Habasit M2620 GripTop 1" M2600
64 Habasit M2620 Roller Top - LBP 1" M2600
65 Habasit M2623 Non Slip 1" M2600
66 Habasit M2670 ActivXchange 1" M2600
67 Habasit M2670 Flat Top Heavy Duty 1" M2600
68 Habasit M2670 Flat Top Heavy Duty 1" MTW M2600
69 Habasit M2670 GripTop 1“ M2600
70 Habasit Series ST610 / VT610 (Nominal pitch 1.0" (25.4 mm))  
71 Habasit ST610 (Flat Top)  
72 Habasit VT610 (Vented Top)  
73 Habasit Series HDS610 (Nominal pitch 1.0" (25.4 mm))  
74 Habasit HDS610 CVT (Curved Vented Top)  
75 Habasit HDS610 FT (Flat Top)  
76 Habasit Series 208 (Nominal pitch 1.0" (25.4 mm))  
77 Habasit 208 35 (208 Flush Grid 35% Open)  
78 Habasit 208 FT (208 Flat Top)  
79 Habasit 208 RR (208 Raised Rib)  
80 Habasit Series MB610 (Nominal pitch 1.0" (25.4 mm))  
81 Habasit MB610 (Heavy Duty Flat top)  
82 Habasit MB610 MTW (Heavy Duty Flat Top Mold to Width)  
83 Habasit Series F50 (Nominal pitch 1.1" (27.9 mm))  
84 Habasit F51 (1/2" x 1" Flat Wire)  
85 Habasit F52 Smart Fit (1/2" x 1/2" Flat Wire)  
86 Habasit F53 Smart Fit (1/2" x 1/2" Raised Rib Flat Wire)  
87 Habasit F54 (1" x 1" Flat Wire)  
88 Habasit Series SP615 (Nominal pitch 1.5" (38.1 mm))  
89 Habasit SP615 (Flush Grid)  
90 Habasit Series ST615 / VT615 (Nominal pitch 1.5" (38.1 mm))  
91 Habasit ST615 (Flat Top)  
92 Habasit VT615 (Vented Top)  
93 Habasit Series CC40 (Nominal pitch 1.75" (44.5 mm))  
94 Habasit CC41 (Flat Top)  
95 Habasit CC42 (Vented Top)  
96 Habasit Series 5000 (Nominal pitch 50.8 mm (2"))  
97 Habasit M5010 Flat Top 2" M5000
98 Habasit M5010 Roller Top 2" M5000
99 Habasit M5011 Perforated Flat Top 2" M5000
100 Habasit M5013 Cone Top 2" M5000
101 Habasit M5014 Nub Top 2" M5000
102 Habasit M5015 Flat Top 2" M5000
103 Habasit M5015 GripTop 2" M5000
104 Habasit M5020 Flat Top Heavy Duty 2" M5000
105 Habasit M5020 GripTop 2" M5000
106 Habasit M5021 Perforated Flat Top 2" M5000
107 Habasit M5023 Non Slip 2" M5000
108 Habasit M5032 Flush Grid Heavy Duty 2" M5000
109 Habasit M5032 Roller Top - 0°- 45°- 90° 2" M5000
110 Habasit M5032 Roller Top 2" M5000
111 Habasit M5033 Flush Grid 2" M5000
112 Habasit M5033 Roller Top 2" M5000
113 Habasit M5060 Flat Top 2" M5000
114 Habasit M5064 Nub Top 2" M5000
115 Habasit M5065 Flat Top 2" HyCLEAN M5000
116 Habasit M5067 Minirib 2" M5000
117 Habasit M5085 Flush Grid 2" M5000
118 Habasit Series 5100 (Nominal pitch 50.8 mm (2"))  
119 Habasit M5131 Raised Rib 2" M5100
120 Habasit M5182 Roller Top - 90° 2" M5100
121 Habasit Series 5400 (Nominal pitch 55.9 mm (2.2"))  
122 Habasit M5482 Roller Top 2.2" M5400
123 Habasit Series SP620 / SE620 (Nominal pitch 2.0" (50.8 mm))  
124 Habasit SE620 (Straight Edge Flush Grid)  
125 Habasit SP620 (Flush Grid)  
126 Habasit Series HDS620 (Nominal pitch 2.0" (50.8 mm))  
127 Habasit HDS620 (Flat Top)  
128 Habasit HDSCT620 (Curved Top)  
129 Habasit HDSEZR620 (Easy Release)  
130 Habasit HDSVT620 (Vented Top)  
131 Habasit Series HDU620 (Nominal pitch 2.0" (50.8 mm))  
132 Habasit HDU620 CT (Curved Top)  
133 Habasit HDU620 FT (Flat Top)  
134 Habasit HDU620 VT (Vented Top)  
135 Habasit HDUEZR620 (Easy Release)  
136 Habasit Series FF620 (Nominal pitch 2.0" (50.8 mm))  
137 Habasit FF620 (Fluid-Flo)  
138 Habasit FF620 MC (Fluid-Flo with Mini-Cleat)  
139 Habasit FF620 WR (Fluid-Flo with Ribs)  
140 Habasit Series MB620 (Nominal pitch 2.0" (50.8 mm))  
141 Habasit MB620 FT (Flat Top)  
142 Habasit MB620 TT (Tread Top)  
143 Habasit MB620 VT (Vented Top)  
144 Habasit Series 6300 (Nominal pitch 63.5 mm (2.5"))  
145 Habasit M6360 Flat Top 2.5" M6300
146 Habasit Series 6400 (Nominal pitch 63.5 mm (2.5"))  
147 Habasit M6420 Flat Top Heavy Duty 2.5" M6400
148 Habasit M6423 Non Slip 2.5" M6400
149 Habasit M6424 Non Slip Perforated 2.5" M6400
150 Habasit M6425 Reel Top 2.5" MTW M6400
 
Tags: Habasit Vietnam, băng tải nhựa Habasit