Tận Tâm - Chính Xác - Chuyên Nghiệp

Làm kín các mặt ghép
  • Không làm chêm mặt ghép – dung sai được kiểm soát, không cần vặn lại
  • Điền vào mọi khe hở – giảm yêu cầu gia công chính xác bề mặt ghép
  • Các bộ phận có thể được tháo ra dễ dàng ngay cả sau khi đã hoạt động lâu ngày
  • Khi đông kết hoàn toàn, có thể chịu được áp suất cao