Tận Tâm - Chính Xác - Chuyên Nghiệp

 

STT

HÌNH ẢNH

SẢN PHẨM

ĐƠN GIÁ

1

Raspberry Pi 4 Model B (1 GB)

Mã hàng: 1822094

Made in UK

1,298,000

2

Thẻ nhớ

16GB Sandisk Ultra MicroSDHC (Class 10) 80mb/s

Brand Sandisk

Mfr. Part No. SDSQUNS-016G-GN3MN

137,500

3

Official Black Raspberry Pi 5.1V/3A power supply with USB-C for US

Mã số: 1873426

341,000

4

Official Raspberry Pi 4 Case in Red/White colour scheme

Mã hàng: 1876749

198,000

5

Quà tặng

Tản nhiệt cho Raspberry Pi

Heatsink, BGA, 27K/W, 13 x 13.5 x 10mm, Adhesive Foil Mount

Mã hàng: 7500888

Made in UK

0

Tổng cộng

1,974,500

Mua Combo

-74,500

Thành tiền (Sau khi giảm)

1,900,000

 

 

STT

HÌNH ẢNH

SẢN PHẨM

ĐƠN GIÁ

1

Raspberry Pi 4 Model B (2 GB)

Mã hàng: 1822095

Made in UK

1,595,000

2

Thẻ nhớ

16GB Sandisk Ultra MicroSDHC (Class 10) 80mb/s

Brand Sandisk

Mfr. Part No. SDSQUNS-016G-GN3MN

137,500

3

Official Black Raspberry Pi 5.1V/3A power supply with USB-C for US

Mã số: 1873426

341,000

4

Official Raspberry Pi 4 Case in Red/White colour scheme

Mã hàng: 1876749

198,000

5

Quà tặng

Tản nhiệt cho Raspberry Pi

Heatsink, BGA, 27K/W, 13 x 13.5 x 10mm, Adhesive Foil Mount

Mã hàng: 7500888

Made in UK

0

Tổng cộng

2,271,500

Mua Combo

-71,500

Thành tiền (Sau khi giảm)

2,200,000
 

STT

HÌNH ẢNH

SẢN PHẨM

ĐƠN GIÁ

1

Raspberry Pi 4 Model B (4 GB)

Mã hàng: 1822096

Made in UK

1,958,000

2

Thẻ nhớ

16GB Sandisk Ultra MicroSDHC (Class 10) 80mb/s

Brand Sandisk

Mfr. Part No. SDSQUNS-016G-GN3MN

137,500

3

Official Black Raspberry Pi 5.1V/3A power supply with USB-C for US

Mã số: 1873426

341,000

4

Official Raspberry Pi 4 Case in Red/White colour scheme

Mã hàng: 1876749

198,000

5

Quà tặng

Tản nhiệt cho Raspberry Pi

Heatsink, BGA, 27K/W, 13 x 13.5 x 10mm, Adhesive Foil Mount

Mã hàng: 7500888

Made in UK

0

Tổng cộng

2,634,500

Mua Combo

-64,500

Thành tiền (Sau khi giảm)

2,570,000


* Đơn giá trên đã bao gồm VAT