Tận Tâm - Chính Xác - Chuyên Nghiệp 
STT MÃ ĐẶT HÀNG MODEL MÔ TẢ SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ
1 T0053268699N Weller PU WAD 101 Power unit 105 W 15,204,400
2 T0053171670N Weller WHA 900 with foot switch Hot air station 700 W / 230 V with foot switch for activating the hot air 24,183,100
3 T0053266699N Weller WAD 101 Set Hot air station, 1 channel 105 W / 230 V 19,630,200
4 T0053336699N Weller WHA 3000V Hot-air station 700 W 65,497,700
5 T0053173699 Weller WTHA 1 Hot Air Station 900 W 18,423,200
6 T0053378699N Weller WR 2000A 2-Channel Rework Station, 200 W (300 W) 28,863,000
7 T0053368699N Weller WR 3000M 3-Channel Rework Station, 360 W (400 W) 59,737,800
8 T0053171699N Weller WHA 900 Set Hot air station 700 W / 230 V 21,049,000
9 T0053368899N Weller WR 3000MER Rework station, 3 channels WR 3M 53,215,500
10 T0058761731N Weller WRK Set Reflow housing Set 20 x 20 mm, 27 x 27 mm 2,308,200
11 T0058761730N Weller WRK Set Reflow Set 33 x 33 mm, 24 x 24 mm 2,308,200
12 T0058761732N Weller WRK Set Reflow housing Set 10 x 10 mm, 12,5 x 12,5 mm, 15,5 x 15,5 mm, 18 x 18 mm 2,541,100
13 T0051515599N Weller WRK Reflowset Reflow system for SMD components with external hot air - works with desoldering station WR 3M. 8,004,600
14 T0053377699N Weller WR 2 2-Channel Power Unit, 200 W (300 W) 25,792,500
15 T0053366699N Weller WR 3M 3-Channel Power Unit, 360 W (400 W) 42,775,700
16 T0053425699N Weller WXA 2 2-Channel Power Unit, 200 W (255 W) 24,373,700
17 T0053368399N Weller WR 3000M Set for vertical applications 3-Channel Rework Station, 360 W (400 W) for vertical applications 59,737,800
18 6966EK Weller 6966 EK Hot air heat gun Hot air heat gun 250 W / 230 V 5,018,700
19 T0053503699N Weller WXR 3032 Estación de Retrabajo 3 canales, 420 W (600 W) 71,342,300
20 T0053502699N Weller WXR 3031 3-Channel Rework Station, 420 W (600 W) 72,274,000
21 T0053501699N Weller WXR 3030 3-Channel Rework Station, 420 W (600 W) 71,342,300
22 T0053500699N Weller WXR 3 3-Channel Power Unit, 420 W (600 W) 51,013,200
23 T0053430699N Weller WXA 2010 2-Channel Hot-Air Station, 200 W (255 W) 30,599,500

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
* Quý khách cần chào già theo đơn hàng, vui lòng liên hệ chúng tôi ngay.