Tận Tâm - Chính Xác - Chuyên Nghiệp

STT MÔ TẢ Mã đặt hàng Đơn giá
(Chưa VAT)
Đơn giá
(gồm VAT)
1 DYMO LabelWriter 450 Turbo Label Printer (S0838860) 686-8105 3,700,000 4,070,000
2 DYMO LabelWriter 450 Label Printer (S0838810) 686-8095 3,831,000 4,214,100
3 DYMO LabelWriter 450 Duo Label Printer (S0838960) 686-8108 6,915,500 7,607,050
4 DYMO LabelWriter 450 Twin Turbo (S0838910) 686-8102 6,600,000 7,260,000
5 DYMO LabelWriter 4XL Label Printer (S0904960) 686-8111 8,617,000 9,478,700

Máy in nhãn: