Tận Tâm - Chính Xác - Chuyên Nghiệp

STT MÃ ĐẶT HÀNG MODEL MÔ TẢ SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ
1 T0053222499 Weller P 51 Power unit switchable, 50 W, 120 V / 240 V with US plug 2,956,800
2 T0053252699N Weller PU 81 Power unit, 80 W, 230 V, analogue 2,650,900
3 T0053278699N Weller PUD 151 Power Unit 150 W 6,974,000
4 T0053278670N Weller PUD 151R Power unit, 1 channel, 150 W 7,952,800
5 T0053295699N Weller PUD 81i Power unit, 80 W 4,894,000
6 T0053400699N Weller WD 1 Power Unit 80 W / 230 V 4,465,800
7 T0053402699N Weller WD 1000 Set Soldering station, 1 channel, 80 W 8,014,000
8 T0053402670N Weller WD 1000T Set Soldering station, 1 channel, 80 W 8,523,800
9 T0053415699N Weller WD 1M Power Unit 150 W (160 W) 7,810,100
10 T0053250699N Weller WS 81 Set Soldering station, 1 channel, 80 W / 230 V, analog 5,709,700
11 T0053277670N Weller WSD 121 Set Soldering station, 1 channel 120 W / 230 V 9,461,800
12 T0053276699N Weller WSD 151 Set Soldering station, 1 channel, 150 W / 230 V 12,255,500
13 T0053296699N Weller WSD 81i SE Set Soldering station, 1 channel, 80 W / 230 V
14 T0053297699N Weller WSD 81i Set
(Dry cleaning)
Soldering station, 1 channel, 80 W / 230 V
15 T0053294699N Weller WSD 81i Set
(Wet cleaner)
Soldering station, 1 channel, 80 W / 230 V 3,100,000
16 T0052820699N Weller WSF 81D5 Solder Feeder System 80 W 31,729,600
17 T0052822699N Weller WSF 81D8 Solder Feeder System 80 W 33,503,700
18 T0053293699N Weller WSM 1C WSM 1C - Rechargeable soldering station with micro soldering iron WMRP and soldering tip RT 3, chisel 1,3 mm and safety rest KH 17 with dry cleaner 9,930,800
19 T0053434699N Weller WT 1 1-Channel Power Unit, 90 W (95 W) 4,506,600
20 T0053436699N Weller WT 1010 1-Channel Soldering Station digital 90 W (95 W) 8,360,600
21 T0053438699N Weller WT 1010H 1-Channel Soldering Station, 150 W 9,176,300
22 T0053439699N Weller WT 1011H 1-Channel Soldering Station, 150 W 10,644,500
23 T0053440699N Weller WT 1012 1-Channel Soldering Station digital 90 W (95 W) 6,994,400
24 T0053441699N Weller WT 1013 1-Channel Soldering Station digital 90 W (95 W) 7,218,700
25 T0053442699N Weller WT 1014 1-Channel Soldering Station digital 90 W (95 W) 7,361,400
26 T0053435699N Weller WT 1H 1-Channel Power Unit, 150 W 6,586,600
27 T0053220699N Weller WTCP 51 1-Channel Soldering Station, 50 W 4,343,500
28 T0053417699N Weller WX 1 1-Channel Power Unit, 200 W 9,380,200
29 T0053418699N Weller WX 1010 1-Channel Soldering Station, 200 W 12,296,300
30 T0053419699N Weller WX 1011 1-Channel Soldering Station, 200 W 13,580,900
31 T0053427699N Weller WX 1012 1-Channel Soldering Station, 200 W 14,111,100
32 T0053420699N Weller WX 2 2-Channel Power Unit, 200 W (255 W) 10,583,300
33 T0053421699N Weller WX 2020 2-Channel Soldering Station, 200 W (255 W) 20,534,500
34 T0053422699N Weller WX 2021 2-Channel Soldering Station, 200 W (255 W) 22,002,800
35 WSD71 Weller WSD71 Máy hàn điện WSD71 (A0102710061) hiệu Weller 70W 2,350,000

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
* Quý khách cần chào già theo đơn hàng, vui lòng liên hệ chúng tôi ngay: Weller@nguyenxuong.com
 
Weller Vietnam