Tận Tâm - Chính Xác - Chuyên Nghiệp

Lắp vòng bi bằng phương pháp gia nhiệt
Lực cần thiết để lắp vòng bi sẻ tăng theo kích thước vòng bi. Những vòng bi lớn khó ép vào trục hay thân ổ vì lực tác dụng để lắp phải lớn. Vì thế vòng bi hay thân ổn cần được gia nhiệt trước khi lắp.