Tận Tâm - Chính Xác - Chuyên Nghiệp

  • Thay thế băng và hồ bột
  • Dạng dung dịch đảm bảo hoàn toàn tiếp xúc giữa các ren và làm kín 100%
  • Dạng dung dịch sẽ không làm rão, co ngót, vỡ vụn hoặc làm tắc hệ thống (gồm cả bộ lọc)
  • Có thể dùng dụng cụ cầm tay để tháo ra dễ dàng