Tận Tâm - Chính Xác - Chuyên Nghiệp

Dán chặt trục truyền động
  • Dán các trục truyền động kim loại không cần ren
  • Chuỗi sản phẩm có lực dán vừa và cao – có thể truyền tải lực lớn và loại bỏ sự ăn mòn
  • Điền vào mọi khe hở – ngăn ngừa hiện tượng gặm mòn
  • Giảm yêu cầu dung sai gia công chính xác
  • Tiếp xúc 100% – phân bố đều lực tải và ứng suất đến tất cả mọi điểm