Tận Tâm - Chính Xác - Chuyên Nghiệp
Dây rút nhựa PANDUIT PAN-TY

 
Download Panduit Pan-ty catalogue  
Chứng chỉ chất lượng Dây rút Panduit  



Các mã luôn luôn có hàng tại Nguyên Xương:
 
STT MÃ HÀNG DÀI (mm) BẢN RỘNG (mm) MÀU SẮC ĐẶC TÍNH Số lượng sợi/túi ĐƠN GIÁ / TÚI
1 PLT.6SM-C0 71 1.8 Black Weather Resistant 100 122,200
2 PLT1M-C0 99 2.5 Black Weather Resistant 100 237,000
3 PLT1M-C30 99 2.5 Black Heat Stabilized 100 315,500
4 PLT1.5M-C0 142 2.5 Black Weather Resistant 100 295,600
5 PLT2M-C0 203 2.5 Black Weather Resistant 100 381,000
6 PLC1.5I-S8-C 155 3.43 Natural - 100 768,300
7 PLT1.5I-C 142 3.61 Natural Weather Resistant 100 290,000
8 PLT1.5I-C0 142 3.61 Black Weather Resistant 100 290,000
9 PLT2I-C0 203 3.61 Black Weather Resistant 100 313,400
10 PLT2I-C30 203 3.61 Black Heat Stabilized 100 524,900
11 PLT3I-C0 290 3.68 Black Weather Resistant 100 470,800
12 PLT2S-C0 188 4.83 Black Weather Resistant 100 310,600
13 PLT3S-C0 292 4.83 Black Weather Resistant 100 498,400
14 PLT4S-C0 368 4.83 Black Weather Resistant 100 578,400
15 PLT5S-C0 444 4.83 Black Weather Resistant 100 761,600
16 PLT4H-C0 368 7.62 Black Weather Resistant 100 1,039,300
17 PLT4H-TL0 368 7.62 Black Weather Resistant 250 2,181,900
18 PLT6H-L0 530 8.89 Black Weather Resistant 50 1,949,700
               
19 PLT.6SM-M0 71 1.8 Black Weather Resistant 1,000 503,900
20 PLT.7M-M0 79 2.29 Black Weather Resistant 1,000 542,500
21 PLT1M-M 99 2.5 Natural - 1,000 600,000
22 PLT1M-M0 99 2.5 Black Weather Resistant 1,000 600,000
23 PLT1.5M-M 142 2.5 Natural - 1,000 975,000
24 PLT1.5M-M0 142 2.5 Black Weather Resistant 1,000 975,000
25 PLT2M-M 203 2.5 Natural - 1,000 1,550,000
26 PLT2M-M0 203 2.5 Black Weather Resistant 1,000 1,550,000
27 PLT1.5I-M0 142 3.61 Black Weather Resistant 1,000 1,024,300
28 PLT1.5I-M30 142 3.61 Black Heat Stabilized 1,000 1,663,800
29 PLT2I-M0 203 3.61 Black Weather Resistant 1,000 2,060,300
30 PLT2.5I-M 246 3.68 Natural - 1,000 2,203,400
31 PLT3I-M 290 3.68 Natural - 1,000 2,900,000
32 PLT3I-M0 290 3.68 Black Weather Resistant 1,000 2,900,000
33 PLT1.5S-M 158 4.83 Natural - 1,000 2,072,000
34 PLT1.5S-M30 158 4.83 Black Heat Stabilized 1,000 2,090,100
35 PLT2S-M 188 4.83 Natural - 1,000 2,140,300
36 PLT2S-M0 188 4.83 Black Weather Resistant 1,000 2,140,300
37 PLT2S-M30 188 4.83 Black Heat Stabilized 1,000 2,290,500
38 PLT2.5S-M0 249 4.83 Black Weather Resistant 1,000 2,870,300
39 PLT3S-M 292 4.83 Natural - 1,000 2,956,200
40 PLT3S-M0 292 4.83 Black Weather Resistant 1,000 3,200,000
41 PLT4S-M 368 4.83 Natural - 1,000 5,699,800
42 PLT4S-M0 368 4.83 Black Weather Resistant 1,000 5,699,800

* Đơn giá trên chưa bao gồm 10% VAT.
* Quý khách cần chào giá theo đơn hàng, vui lòng liên hệ để chúng tôi gửi chào giá.